Lý thuyết Toán lớp 6: Phép chia phân số

Lý thuyết phép chia phân số lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Phép chia phân số bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 3 - Phân số, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Phép chia phân số Toán lớp 6

1. Số nghịch đảo

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

Ví dụ:

Số nghịch đảo của \frac{1}{6} là 6; số nghịch đảo của -5 là \frac{-1}{5}.

2. Phân chia phân số

Muốn chia một phân só hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia:

\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}.\frac{d}{c}=\frac{a.d}{b.c}

a\div\frac{c}{d}=a.\frac{d}{c}=\frac{a.d}{c}\ \left(c\ne0\right)

Ví dụ:

\frac{-1}{4}\div\frac{2}{13}=\frac{-1}{4}.\frac{13}{2}=\frac{\left(-1\right).13}{2.4}=\frac{-13}{8}

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Phép chia phân số, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 532
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm