Bài tập Toán lớp 6: Phép trừ phân số

Bài tập Phép trừ phân số lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: Phép trừ phân số bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 3 Phân số, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Số đối của phân số 13/7 là:

A.\frac{-13}{7}

B.\frac{13}{-7}

C.-\left(\frac{13}{7}\right)

D.\ Tất\ cả\ các\ đáp\ án\ trên\ đều\ đúng

Đáp án

Số đối của phân số 13/7 là -13/7 hoặc 13/-7 hoặc -(13/7)

Chọn đáp án D

Câu 2: Cặp phân số nào sau đây là hai phân số đối nhau?

A.\ \frac{-2}{3};\frac{3}{2}

B.\ \frac{-12}{13};\frac{13}{-12}

C.\ \frac{1}{2};-\frac{1}{2}

D.\ \frac{3}{4};-\frac{4}{3}

Đáp án

Đáp án A: Số đối của -2/3 là 2/3 chứ không phải 3/2 nên A sai

Đáp án B: Số đối của -12/13 là 12/13 chứ không phải 13/-12 nên B sai

Đáp án C: Số đối của 1/2 là -(1/2) nên C đúng

Đáp án D: Số đối của 3/4 là -3/4 hoặc 3/-4 hoặc -(3/4) chứ không phải -4/3 nên D sai

Chọn đáp án C

Câu 3: Kết quả phép tính \frac{3}{4}-\frac{7}{20}

A. 1/10

B. 4/5

C. 2/5

D. -1/10

Đáp án

Ta có: \frac{3}{4}-\frac{7}{20}=\frac{15}{20}-\frac{7}{20}=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}

Chọn đáp án C

Câu 4: Số đối của -\left(-\frac{2}{27}\right) là:

Phép trừ phân số

Đáp án

Ta có:

Phép trừ phân số

Chọn đáp án D

Câu 5: Phép tínhPhép trừ phân số là:

Phép trừ phân số

Đáp án

Ta có:

Phép trừ phân số

Chọn đáp án A

Câu 6: Tính Phép trừ phân số

A. 5/18

B. 5/36

C. -11/18

D. -13/36

Đáp án

Ta có:

Phép trừ phân số

Chọn đáp án A

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tính nhanh

Phép trừ phân số

Đáp án

Ta có:

Phép trừ phân số

Câu 2: Chứng minh rằng

Phép trừ phân số

Đáp án

Ta có:

Phép trừ phân số

Lý thuyết và Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: Phép trừ phân số, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
7 4.455
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm