Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất chia hết của một tổng

Lý thuyết Tính chất chia hết của một tổng

Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất chia hết của một tổng bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 - Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Tính chất chia hết của một tổng Toán lớp 6

1. Nhắc về quan hệ chia hết

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k

+ Kí hiệu a chia hết cho b là  Tính chất chia hết của một tổng

+ Kí hiệu a không chia hết cho b là  Tính chất chia hết của một tổng

Ví dụ:

+ 4 chia hết cho 2, kí hiệu là:  Tính chất chia hết của một tổng

+ 4 không chia hết cho 3, kí hiệu là:  Tính chất chia hết của một tổng

2. Tính chất 1

 Tính chất chia hết của một tổng

Chú ý:

• Tính chất 1 cũng đúng đối với một hiệu

 Tính chất chia hết của một tổng

• Tính chất 1 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng

 Tính chất chia hết của một tổng

Tổng quát: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

 Tính chất chia hết của một tổng

Ví dụ:

 Tính chất chia hết của một tổng

3. Tính chất 2.

 Tính chất chia hết của một tổng

Chú ý:

• Tính chất 2 cũng đúng đối với một hiệu

 Tính chất chia hết của một tổng

• Tính chất 2 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng

 Tính chất chia hết của một tổng

Tổng quát: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng đó không chia hết cho số đó.

 Tính chất chia hết của một tổng

Ví dụ:

 Tính chất chia hết của một tổng

Bài tập Thứ tự thực hiện các phép tính lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất chia hết của một tổng, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
7 1.023
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm