Lý thuyết Toán lớp 6: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 3 - Phân số, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Toán lớp 6

1. Hỗn số

+ Nếu phân số dương lớn hơn 1, ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách: chia tử cho mẫu, thương tìm được là nguyên của hỗn số, số tư là tử của phân số kèm theo, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

Ví dụ:

\frac{9}{4}=2\frac{1}{4}

+ Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số, ta nhân phần nguyên với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử số của phân số, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

Ví dụ:

2\frac{1}{4}=\frac{2.4+1}{4}=\frac{9}{4}

Chú ý:

Đối với các hỗn số có dấu “-“ đằng trước thì ta chỉ cần đổi hỗn số dương theo quy tắc thông thường rồi viết thêm dấu “-“ đằng trước phân số tìm được , tuyệt đối không lấy phần số nguyên âm nhân với mẫu rồi cộng tử số

Ví dụ:

-2\frac{3}{5}=-\frac{2.5+3}{5}=-\frac{13}{5}

+ Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viêt số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được

2. Số thập phân

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10

Ví dụ:

\frac{89}{10000}=\frac{89}{10^4}

+ Số thập phân gồm hai phần:

• Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

• Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

Ví dụ:

\frac{57}{1000}=0,057

3. Phần trăm

Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với kí hiệu %

Ví dụ:

\frac{5}{100}=5\%

Bài tập Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
25 3.568
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm