Bài tập Toán lớp 6: Phép nhân phân số

Bài tập Phép nhân phân số lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: Phép nhân phân số bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 3 Phân số, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tính

\frac{5}{8}.\frac{-3}{4}

A.\frac{1}{16}

B.-2

C.\frac{-15}{32}

D.\frac{-5}{32}

Đáp án

Ta có:

\frac{5}{8}.\frac{-3}{4}=\frac{5.\left(-3\right)}{8.4}=\frac{-15}{32}

Chọn đáp án C

Câu 2: Tính:

\frac{1}{12}.\frac{8}{-9}

A.\frac{-2}{27}

B.\frac{-4}{9}

C.\frac{-1}{18}

D.\frac{-3}{2}

Đáp án

Ta\ có:\frac{1}{12}.\frac{8}{-9}=\frac{1.8}{12.\left(-9\right)}=\frac{1.2.4}{4.3.\left(-9\right)}=\frac{2}{-27}=\frac{-2}{27}

Chọn đáp án A

Câu 3: Kết quả phép tính \left(-2\right).\frac{3}{8}

A.\frac{-16}{8}

B.\frac{-13}{8}

C.\frac{-6}{16}

D.-\frac{3}{4}

Đáp án

Ta có:

\left(-2\right).\frac{3}{8}=\frac{\left(-2\right).3}{8}=\frac{-6}{8}=\frac{-3}{4}

Chọn đáp án D

Câu 4: Chọn câu đúng:

A.\left(\frac{-7}{6}\right)^2=\frac{-49}{36}

B.\ \left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{9}

C.\left(\frac{2}{-3}\right)^3=\frac{8}{-27}

D.\ \left(\frac{-2}{3}\right)^4=\frac{-16}{81}

Đáp án:

Đáp án A:

\left(\frac{-7}{6}\right)^2=\frac{\left(-7\right)^2}{6^2}=\frac{49}{36}\ne\frac{-49}{36}nên\ A\ sai

Đáp án B:

B.\ \left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{9}\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{2^3}{3^3}=\frac{8}{27}\ne\frac{8}{9}\ nên\ B\ sai.

Đáp án C:

\left(\frac{2}{-3}\right)^3=\frac{2^3}{\left(-3\right)^3}=\frac{8}{-27}\ nên\ C\ đúng

Đáp án D:

\left(\frac{-2}{3}\right)^4=\frac{\left(-2\right)^4}{3^4}=\frac{16}{81}\ne\frac{-16}{81}\ nên\ D\ sai

Chọn đáp án C

Câu 5: Chọn câu sai

Bài tập Toán lớp 6: Phép nhân phân số

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: Phép nhân phân số

Chọn đáp án D

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tính

a,\ \frac{2}{3}+\frac{1}{5}.\frac{10}{7}

b,\ \frac{7}{12}-\frac{27}{7}.\frac{1}{18}

c,\ \left(\frac{23}{41}-\frac{15}{82}\right).\frac{41}{25}

Đáp án

a) Ta có:

Bài tập Toán lớp 6: Phép nhân phân số

Câu 2: Cho phân số a/b và phân số a/c có b + c = a (a, b, c ∈ Z, b ≠ 0, c ≠ 0). Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng tổng của chúng. Thử lại với a = 8, b = -3

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: Phép nhân phân số

Lý thuyết và Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: Phép nhân phân số, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 468
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm