Lý thuyết Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Lý thuyết Cộng hai số nguyên cùng dấu

Lý thuyết Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên cùng dấu bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 2 - Số nguyên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Cộng hai số nguyên dương Toán lớp 6

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.

Ví dụ:

(+4) + (+2) = 4 + 2 = 6

(+4) + (+6) = 4 + 6 = 10

2. Cộng hai số nguyên âm

Quy tắc: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

Ví dụ:

(-17) + (-54) = -(17 + 54) = -71

(-13) + (-27) = -(13 + 27) = -40

Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu:

Ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.

3. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.

Dạng 2: Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức.

Phương pháp:

Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên cùng dấu và tìm x hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3: So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên

Bài tập Cộng hai số nguyên cùng dấu lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên cùng dấu, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 515
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm