Lý thuyết Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên khác dấu

Lý thuyết Cộng hai số nguyên khác dấu

Lý thuyết Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên khác dấu bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 2 - Số nguyên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu Toán lớp 6

• Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

Ví dụ: (-29) + (+29) = 0

• Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Ví dụ: (-89) + 69 = -(89 - 69) = -20

2. Ví dụ Cộng hai số nguyên khác dấu

Ví dụ:

Ta có: (+90) + (-80) = +(90 - 80) = 10

(-35) + (+25) = -(35 - 25) = -10

(+40) + (-15) = +(40 - 15) = 25

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Cộng hai số nguyên khác dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.

Dạng 2: Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức

Phương pháp:

Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên khác dấu và tìm x hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3: So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên

Dạng 4: Tính giá trị biểu thức tại giá trị cho trước của x

Phương pháp:

Thay giá trị cho trước của x vào biểu thức và thực hiện phép cộng hai số nguyên.

Bài tập Cộng hai số nguyên khác dấu lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên khác dấu, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
5 517
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm