Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Bài tập so sánh phân số lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 3 Phân số, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập So sánh phân số Toán lớp 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: -5/13 ... 7/13

A. >

B. <

C. =

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án

Vì -5 > -7 nên -5/13 > -7/13

Chọn đáp án A

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm -12/25 ... 17/-25

A. >

B. <

C. =

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Chọn đáp án A.

Câu 3: Chọn câu đúng

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Chọn đáp án B

Câu 4: Chọn câu sai

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Chọn đáp án D

Câu 5: Sắp xếp các phân số Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân sốtheo thứ tự tăng dần ta được

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Đáp án

Ta có:

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Chọn đáp án C

Câu 6: Sắp xếp các phân số Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân sốtheo thứ tự giảm dần ta được:

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Đáp án

Ta có:

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Chọn đáp án D

II. Bài tập tự luận

Câu 1: So sánh hai phân số

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Câu 2: Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần: Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Đáp án

Ta có: BCNN(6, 8, 17, 24) = 408

Khi đó ta có:

Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số

Lý thuyết và bài tập So sánh phân số Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: So sánh phân số ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
5 2.344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm