Bài tập Toán lớp 6: Phân số bằng nhau

Bài tập Phân số bằng nhau lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: Phân số bằng nhau bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cỗ kỹ năng giải Toán lớp 6, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết

Bài tập Phân số bằng nhau Toán lớp 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5?

A. 4/10

B. -6/15

C. 6/15

D. -4/-10

Đáp án

Đáp án A: Vì -2.10 ≠ 4.5 nên -2/5 ≠ 4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠ 6.5 nên -2/5 ≠ 6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠ (-4).5 nên -2/5 ≠ -4/-10 ⇒ D sai

Chọn đáp án B

Câu 2: Chọn câu sai?

A. 1/3 = 45/135

B. -13/20 = 26/-40

C. -4/15 = -16/-60

D. 6/7 = -42/-49

Đáp án

Đáp án A: Vì 1.135 = 3.45 nên 1/3 = 45/135 ⇒ A đúng

Đáp án B: Vì (-13).(-40) = 20.26 nên -13/20 = 26/-40 ⇒ B đúng

Đáp án C: Vì (-4).(-60) = 15.(-16) nên -4/15 ≠ -16/-60 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì 6.(-49) = 7.(-42) nên 6/7 = -42/-49 ⇒ D đúng

Chọn đáp án C

Câu 3: Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3?

A. x = 7

B. x = 5

C. x = 15

D. x = 6

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: Phân số bằng nhau

Chọn đáp án A

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

A. 20

B. -60

C. 60

D. 30

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: Phân số bằng nhau

Chọn đáp án D

Câu 5: Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

A. 9

B. 6

C. 3

D. 12

Đáp án

Các phân số thỏa mãn đề bài là:

Bài tập Toán lớp 6: Phân số bằng nhau

Vậy có 6 phân số thỏa mãn đề bài

Chọn đáp án B

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tìm 3 phân số bằng với phân số -2/5

Đáp án

Ta có: -4/10 = -2/5 vì (-4).5 = (-2).10

-6/15 = -2/5 vì (-6).5 = (-2).15

-8/20 = -2/5 vì (-8).5 = (-2).20

Câu 2: Cho hai phân số bằng nhau a/b = c/d. Chứng minh rằng:

Bài tập Toán lớp 6: Phân số bằng nhau

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: Phân số bằng nhau

Lý thuyết và bài tập Phân số bằng nhau Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: Phân số bằng nhau ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
11 3.426
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm