Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: Phép chia phân số bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 3 Phân số, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nghịch đảo của phân số 5/6 là

A. -(5/6)

B. 6/5

C. -(6/5)

D. 1

Lời giải

Phân số nghịch đảo của phân số 5/6 là 6/5

Chọn đáp án B

Câu 2: Phân số nghịch đảo của -3 là

A. 1

B. 3

C. 1/(-3)

D. 1/3

Lời giải

Phân số nghịch đảo của -3 là 1/(-3)

Chọn đáp án C

Câu 3: Tính Bài tập Toán lớp 6bằng

A. 3

B. 1

C. 1/3

D. 4/3

Lời giải

Ta có: Bài tập Toán lớp 6

Chọn đáp án D

Câu 4: Kết quả của phép tính Bài tập Toán lớp 6 là phân số có tử số là

A. 1/4

B. 1/2

C. -(1/2)

D. 1

Lời giải

Ta có: Bài tập Toán lớp 6

Chọn đáp án A

Câu 5: Tìm x biết

Bài tập Toán lớp 6

A. 2/5

B. 338/125

C. 5/2

D. 125/338

Lời giải

Bài tập Toán lớp 6

Chọn đáp án B

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức

Bài tập Toán lớp 6

Lời giải

Ta có:

Bài tập Toán lớp 6

Vậy A = 1/2

Câu 2: Tìm hai số, biết rằng 9/11 của số này bằng 6/7 của số kia và tổng của hai số đó là 258.

Hiển thị lời giải

Số thứ nhất bằng Bài tập Toán lớp 6số thứ hai, 258 chính là giá trị của Bài tập Toán lớp 6số thứ hai Bài tập Toán lớp 6

+ Số thứ hai là:

+ Số thứ nhất là: 258 - 126 = 132

Lý thuyết và Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: Phép chia phân số, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
9 2.535
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm