Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 26 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 26 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 26 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán so sánh phân số, phép cộng phân số Số học - Chương 3 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 26 - Đề 2 - So sánh phân số. Phép cộng phân số

Bài 1. So sánh các cặp phân số sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 2. Tìm các phân số \frac{x}{30}thoả mãn điều kiện:

\frac{-2}{15}<\frac{x}{30}<\frac{1}{20}

Bài 3. Tìm các số nguyên x sao cho:

\frac{-1}{5}<\frac{x}{4}<\frac{1}{3}

Bài 4. Tính:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 5. Tìm các số nguyên x sao cho:

a,\ \frac{7}{12}+\frac{x}{15}=\frac{1}{20}

b,\frac{-7}{x}+\frac{8}{15}=\frac{-1}{20}

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 26

Bài 1.

a,\ \frac{48}{121}>\frac{47}{120};

b,\ \frac{114}{115}<\frac{-115}{-116};

c,\ \frac{-16}{10}=\frac{24}{-15}

Bài 2. Phân tích. Để so sánh các phân số ta cần đổi chúng thành những phân số cùng mẫu số dương. Quy đồng mẫu ba phân số Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6ta được:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bây giờ ta chỉ cần tìm x để \frac{-8}{60}<\frac{2x}{60}<\frac{3}{60}

Muốn vậy, ta phải có -8 < 2x < 3. Vì 2x là số chẵn nên -8 < 2x < 2.

Như vậy 2x ∈ {-6; - 4; - 2; 0; 2}.

Khi 2x = -6 thì x = -6 : 2 = -3 ; Khi 2x = -4 thì x = -4 : 2 = -2 ;

Khi 2x = -2 thì x = -2 : 2 = -1 ; Khi 2x = 0 thì x = 0 : 2 = 0 ;

Khi 2x = 2 thì x = 2 : 2 = 1.

Các phân số phải tìm là: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 3.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

x phải thoả mãn điều kiện: -12 < 15x < 20. Do đó:

15 x ∈ A = {-11; -10; -9;…;0; 1; 2;…;15;…; 19}.

Nhưng x là số nguyên nên 15x phải là những số trong A chia hết cho 15.

Vì thế 15x = 0 hoặc 15x = 15.

Vậy x = 0 hoặc x = 1 và các phân số cần tìm là 0 và \frac{1}{4}.

Bài 4.

a,\frac{-21}{260}

b,\ \frac{-43}{210}

Bài 5.

a) x = -8.

b) x = 12.

Như vậy, VnDoc tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 26 - Đề 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 962
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm