Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 18 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 18 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 18 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 1, 2 ôn thi học kì 1 Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 18 - Đề 2

Bài 1. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (221 - 27) + (27 + 13 - 121);

b) (77 + 25) - (77 - 25 + 13);

c) (201 - 111 +29) - (-119 + 230).

Bài 2. Tính các tổng sau:

a) 567 + [(-99) + 41] + (-708);

b) [171 + (-159)] - [ -183 - (-195)] ;

c) (225 + 135 ) + 90 - [315 + (-685)].

Bài 3. Tính các tổng đại số sau:

a) 55 + 56 + 57 + 58 – 35 – 36 – 37 – 38;

b) 22 + 24 + 26 + 28 + 30 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20;

c) 1+2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + 9 + 10 – 11 – 12 + 13+ 98 – 99 – 100 + 101 +102;

d) 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 +...+ 2009 – 2010 – 2011 – 2012.

Bài 4. Tìm số tự nhiên a là số nhỏ nhất có ba chữ số mà khi chia cho các số 12, 16, 20 đều dư 4.

Bài 5. Tìm giá trị của x để biểu thức A = |3x – 3| + ||x – 4| – 3| có giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 18

Bài 1.

a) 113.

b) 37.

c) 8.

Bài 2.

a) -199.

b) 0.

c) 820.

Bài 3.

a) 55 + 56 + 57 + 58 - 35 - 36 - 37 - 38

= (55 - 35) + (56 - 36) + (57 - 37) + (58 - 38)

= 20 + 20 + 20 + 20 = 80.

b) 40.

c) Cách 1.

1 +2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + 9 + 10 – 11 – 12 + 13 + 98 – 99 – 100 + 101 + 102 = (1 + 102) + (2 – 3 – 4 + 5) + (6 – 7 – 8 + 9) + (10 – 11 – 12 + 13) + (98 – 99 – 100 + 101) = 103 + 0 + 0 + 0 + 0 = 103.

Cách 2.

1+ 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7- 8 + 9 + 10 - 11 - 12 + 13 + 98 - 99 - 100 + 101 + 102

= (1+102)+ (2-3)+ (-4+5)+ (6-7)+ (-8+ 9)+(10- 11)+(-12+ 13)+ (98-99)+(-100+ 101)

= 103 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 103.

d) A = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + ...+ 2009 - 2010 - 2011 + 2012.

Tổng có 2012 số hạng, nhóm thành các nhóm có tổng bằng 0.

A = (1- 2 - 3 + 4) + (5 - 6 - 7 + 8) + ... + (2009 - 2010 - 2011 + 2012)

= 0 + 0 + ... + 0 = 0.

Bài 4.

Ta có a - 4 là BC (12, 16, 20) và a là số nhỏ nhất có ba chữ số thỏa mãn đề bài. Mà BCNN(12, 16, 20) = 240.

Do đó : a - 4 = BCNN(12, 16, 20) = 240. Vậy a = 244.

Bài 5.

Giá trị nhỏ nhất của A = 0 tại x = 1.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
6 2.768
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm