Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 9 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 9 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 9 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 9 - Đề 1 - Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 1. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Số 1 là hợp số;

B. Số 1 là số nguyên tố;

C. Mọi số nguyên tố đều có tận cùng là số lẻ;

D. Số nguyên tố chẵn duy nhất là 2.

Bài 2. Các số 3553 ; 475 ; 109 ; 221 là số nguyên tố hay hợp số?

Bài 3. Thay chữ số vào dấu * để:

a) 17* là hợp số;

b) 19* là hợp số;

c) 23* là số nguyên tố.

Bài 4. Tìm các số nguyên tố p để 4p + 9 là số nguyên tố nhỏ hơn 40.

Bài 5. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi lớn hơn 20 nhưng nhỏ hơn 100.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 9 - Đề 1

Bài 1. Đáp án D đúng.

Bài 2. Số 3553 ; 475 ; 221 là hợp số. Số 109 là số nguyên tố.

Bài 3. Do 17* là số tự nhiên lớn hơn 2, vì vậy để 17* là hợp số cần thay dấu * bởi chữ số thích hợp để 17* lớn hơn một số nguyên tố p nào đó và 17* chia hết p.

Với * ∈ {0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8} thì 17* chia hết cho 2 và 17* > 2 nên 17* là hợp số.

Với * ∈ {1 ; 7} thì 17* chia hết 3 và 17* > 3 nên 17* là hợp số.

Với * = 5 thì 17* = 175 mà 175 chai hết cho 5 và 175 > 5 nên là hợp số.

Với * = 9 thì 17* = 179 là số nguyên tố.

Vậy nếu * ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8} thì là hợp số.

b) * ∈ {0 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8}.

c) * ∈ {3;9}.

Bài 4. p ∈ (2; 5; 7}.

Bài 5. 29 và 31; 41 và 43; 71 và 73.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải

Đánh giá bài viết
5 4.284
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán 6

    Xem thêm