Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 32 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 32 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 31 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán tìm giá trị phân số của một số cho trước Số học - Chương 3 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 32 - Đề 2 - Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 1. So sánh các cặp số:

a) 53% của 60 và 60% của 53;

b) 49% của 70 và 69% của 49;

c) 53% của 90 và 90% của 56.

Bài 2. Có một nước mà tổng ngân sách quốc gia trong một năm là 120 tỉ đô la

Người ta phân bổ cho giáo dục 9%, cho y tế \frac{2}{25}, cho quốc phòng\frac{4}{25} ngân sách. Hỏi ngành giáo dục nhận được bao nhiêu đô la và phần còn lại dành cho các lĩnh vực khác ngoài giáo dục, y tế, quốc phòng là bao nhiêu đô la? 

Bài 3. Anh Yên và anh Đồng góp vốn kinh doanh. Số tiền vốn của anh Yên bằng \frac{4}{5}số tiền của anh Đồng. Sau một năm lao động hai anh lãi được 120 triệu. Hai anh nhất trí để lại \frac{2}{5}số tiền lãi dồn vào vốn. Phần còn lai được chia tỉ lệ với phần vốn đã góp (nghĩa là sô tiền anh Yên nhận được bằng4/5 số tiền anh Đồng nhận được). Hỏi mỗi anh nhận được bao nhiêu tiền?

Bài 4. Xã Vừng Đông cỏ hai cánh đồng cấy hai loại lúa. Năm ngoái thu hoạch trên cánh đồng thứ nhất được 320 tấn thóc, thu hoạch trên cánh đồng thứ hai được 450 tấn thóc. Năm nay được mùa, sản lượng trên cánh đồng thứ nhất tăng 15%, cánh đồng thứ hai tăng 12%. Hỏi năm nay xã này thu được bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 32

Bài 1.

a) 53% của 60 bằng 60% của 53;

b) 49% của 70 lớn hơn 69% của 49;

c) 53% của 90 bé hơn 90% của 56.

Bài 2. Hướng dẫn. Tính xem ngân sách dành cho các lĩnh vực còn lại là bao nhiêu phần tổng ngân sách.

Đáp số. Ngành giáo dục nhận được 10,8 tỉ đô la. Y tế: 9,6 tỉ đô la. Quốc phòng: 19,2 tỉ đô la.

Phần còn lại dành cho các lĩnh vực khác là: 80,4 tỉ đô la.

Bài 3. Phần tiền dồn thêm vào vốn là: \frac{2}{5}.120 = 48 (triệu đồng).

Số tiền còn lại để chia nhau là: 120 - 48 = 72 (triệu đồng).

Ta coi số tiền anh Đồng nhận được là một số x chưa biết.

Do đó số tiền anh Yên nhận được là \frac{4}{5}x .

Cả hai anh nhận được là \frac{4}{5}x + x.

Số tiền này là 72 triệu đồng, nghĩa là \frac{4}{5}x + x = 72.

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ta có:

hay Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Suy ra 72:\frac{9}{5}=40 (triệu đồng), nghĩa là: Anh Đồng nhân được 40 triệu đồng. Do đó anh Yên nhận được: \frac{4}{5}.40=32 (triệu đồng).

Đáp số. Anh Đồng nhận được 40 triệu đồng. Anh Yên nhận được 32 triệu đồng.

Bài 4. Năm nay trên cánh đồng thứ nhất thu được:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Trên cánh đồng thứ hai thu được:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Vậy cả hai cánh đồng thu được: 368 + 504 = 872 (tấn).

Như vậy, VnDoc tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 32 - Đề 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 512
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm