Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 9 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 9 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 9 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 9 - Đề 2 - Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 1. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau là sổ nguyên tố hay hợp số.

a) A = 12.3 + 3.41 + 450;

b) B = 11.13.17 + 121 + 132;

c) C = 91.13 - 29.13 + 15.13.

Bài 2. Thay dấu * bởi các chữ số thích hợp:

a) *. ** = 161;

b) **. * = 7777.

Bài 3. Tìm các số tự nhiên k để 17.k là số nguyên tố.

Bài 4.

a) Phân tích số a ra thừa số nguyên tố là a = 22.53.7. Mỗi số 4, 17, 35, 32, 125 có là ước của a không?

b) Hãy viết tất cả các ước của: a = 3.7.11; b = 23.5; c = 33.5.

Bài 5. Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số?

a) 77777...7 (2013 chữ số 7);

b) aaaa..a (2013 chữ số a).

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 9 - Đề 2

Bài 1.

a) A là hợp số.

b) B là hợp số.

c) c là hợp số.

Bài 2.

a) 7.23 = 161.

b) 77.101 = 7777.

Bài 3.

Với k = 0 thì 17.k = 0, không là số nguyên tố.

Với k = 1 thì 17.k = 17 là số nguyên tố.

Với k ≥ 2 thì 17.k là hợp số, vì ngoài 1 và chính nó thì 17.k còn có ước là 17. Vậy nếu k =1 thì 17.k là số nguyên tố.

Bài 4.

a) Các số 4, 35, 125 là ước của a.

b) Các ước của a là: 1,3,7, 11, 21, 33, 77, 231.

Các ước của b là: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.

Các ước của c là: 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135;

Bài 5.

a) 77777... 7 (2013 chữ số 7) là hợp số.

b) aaaa..a (2013 chữ số a) là hợp số.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải

Đánh giá bài viết
6 3.077
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán 6

    Xem thêm