Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 3 - Phân số, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Các tính chất phép cộng phân số Toán lớp 6

+ Tính chất giao hoán:

\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}

+ Tính chất kết hợp:

\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{p}{q}\right)

+ Cộng với số 0:

\frac{a}{b}+0\ =\ 0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}

Ví dụ:

\frac{3}{2}+\frac{5}{2}=\frac{5}{2}+\frac{3}{2}=\frac{8}{2}=4

\left(\frac{3}{2}+\frac{5}{3}\right)+\frac{7}{3}=\frac{3}{2}+\left(\frac{5}{3}+\frac{7}{3}\right)=\frac{3}{2}+\frac{10}{3}=\frac{29}{6}

2. Áp dụng

Do các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, khi cộng nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán thuận lợi.

Ví dụ:

Tính tổng

A=\ \frac{-3}{4}+\ \frac{2}{7}+\frac{-1}{4}+\frac{3}{5}+\frac{5}{7}

Ta có:

A=\frac{-3}{4}+\frac{-1}{4}+\frac{2}{7}+\frac{5}{7}+\frac{3}{5}\left(Tính\ chất\ giao\ hoán\right)

=\ \left(\frac{-3}{4}+\frac{-1}{4}\right)+\left(\frac{2}{7}+\frac{5}{7}\right)+\frac{3}{5}\ \left(Tính\ chất\ kết\ hợp\right)

=\ \left(-1\right)+1+\frac{3}{5}=0+\frac{3}{5}=\frac{3}{5}\left(Cộng\ với\ số\ 0\right)

Bài tập Tính chất cơ bản của Phép cộng phân số Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
14 3.966
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm