Bài tập Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Toán lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 3 Phân số, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Toán lớp 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Viết phân số 4/3 dưới dạng hỗn số ta được

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải

Ta có 4 : 3 bằng 1 (dư 1 ) nên Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Chọn đáp án D

Câu 2: Hỗn số Hỗn số. Số thập phân. Phần trămđược viết dưới dạng phân só là

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải

Ta có: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Chọn đáp án B

Câu 3: Viết phân số 131/1000 dưới dạng số thập phân ta được

A. 0,131

B. 0,1331

C. 1,31

D. 0,0131

Lời giải

Ta có: 131/1000 = 0,131

Chọn đáp án A

Câu 4: Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được

A. 1/4

B. 5/2

C. 2/5

D. 1/5

Lời giải

Ta có: 0,25 = 25/100

0,25 = 25/100 = 1/4

Chọn đáp án A

Câu 5: Phân số 47/100 được viết dưới dạng phần trăm là:

A. 4,7%

B. 47%

C. 0,47%

D. 470%

Lời giải

Ta có: 47/100 = 47%

Chọn đáp án B

Câu 6: Chọn câu đúng

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Chọn đáp án C

II. Bài tập tự luận

Câu 1: So sánh

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Câu 2: Tính

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hiển thị lời giải

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lý thuyết và Bài tập Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Toán lớp 6, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 957
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm