Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN - LỚP 6 - Đề 1
(Thời gian làm bài 90 phút)
I-TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 2 ĐIỂM
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng( từ câu 1 đến câu 4)
Câu1: Kết qu của phép tính ( - 2 )
3
. ( - 1 )
2
là:
A: 6 B: - 6 C: - 8 D: 8
Câu 2: Tập hợp các ước của 5 là:
A: {1;5} B: {- 5; - 1} C: {- 1; 1 ; 5;-5} D: {- 5; - 1; 1; 5}
Câu 3: Số nhỏ nhất trong các phân số
13
7
;
13
8
;
13
9
;
13
10
;
13
11
là:
A:
13
11
B:
13
8
C:
13
7
D:
13
10
Câu 4: Kết quả rút gọn phân số
140
20
đến tối giản là:
A:
B:
7
1
C:
70
10
D:
7
1
Câu 5: Đánh dấu X vào cột Đ (Đúng) hoặc S (Sai) trong các khẳng định sau:
Khẳng định
Đ
S
1) Nếu ta nhân cả tử mẫu của một phân số với cùng một s nguyên khác 0 thì được
một phân số bằng phân số đã cho.
2) Trong hai phân số cùng một mẫu, phân số nào tử lớn hơn thì lớn hơn.
3) Tổng của hai phân số một phân số tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.
4) Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox Oz thì góc xOy + góc yOz = góc xOz
II- TỰ LUẬN: 8 ĐIỂM
Bài 1:( 2 điểm) Thực hiện các phép tính:
a) 27.(-53) + (-27 ) .47 b)
39
13
12
26
6
17
c)
35
14
.
7
5
7
2
d)
4
1
8
5
4
1
Bài 2: (2 điểm) Tìm số nguyên x, y biết:
a) 5x + 17 = 2 b)
8
9
.
3
2
4
1
x
c)
91
39
28
3
y
x
Bài 3: ( 3 điểm)
Cho góc xOm = 30
o
. Vẽ tia Oy tia đối của tia Ox.
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) Tính số đo góc yOm?
b) Gọi Ot tia phân giác của góc xOy. Chứng tỏ góc yOt góc vuông?
c) Vẽ tia On nằm giữa hai tia Ot Oy sao cho góc tOn = 60
o
.
Tia Ot tia phân giác của góc mOn không? sao?
Bài 4: ( 1 điểm) Tính nhanh
9702
1
..............
30
1
20
1
12
1
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN - LỚP 6 - Đề 2
Câu 1 (1,0 điểm).
a) Tìm các ước của -12
b) Tìm 5 bội của -4
Câu 2 (2 điểm). Tìm x biết
a) x - 15 = 11 - (-32) b) 13 - (5 - x) = 7
c)
3 5
x
8 12
d)
x 1 8
2 x 1
Câu 3 (1,5 điểm). Rút gọn rồi quy đồng các phân số sau:
a)
12 16
36 20
b)
21 35
105 150
Câu 4 (2,0 điểm). nh
a)
3 5
10 10
b) -27.36 + 64.(-27) + 23.(-100)
c)
5 3
8 12
d)
2 3 15 16 5
17 19 17 19 6
Câu 5 (3,0 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ tia Ox vẽ tia Oy tia Oz sao cho góc xOy số đo
60
0
, góc xOz số đo 120
0
.
a) Trong ba tia Ox, Oy ,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? sao?
b) So sánh góc xOy góc yOz
c) Chứng tỏ rằng tia Oy tia phân giác của góc xOz.
Câu 6 (0,5 điểm):
Cho
2 2 2 2
1 1 1 1
A ...
2 3 4 20
. Chứng tỏ rằng A < 1.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 bao gồm 5 đề thi có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi giữa 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo và tải về đề thi chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 mới nhất:

Tham khảo đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 6

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
72 12.195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm