Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm i: 90 phút
A. Trắc nghiệm (2đ).
Khoanh tròn vào các ch cái đứng trước các câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4):
Câu 1: Cặp phân số nào bằng nhau?
A.
5
11
11
5
B.
6
21
2
7
C.
8
13
24
39
7
13
14
26
Câu 2: Cho các phân số
1 1 3
; ;
6 12 8
câu o đúng?
A.
3
8
>
1
6
>
1
12
B.
1
6
>
3
8
>
1
12
C.
3
8
>
1
12
>
1
6
D.
1
12
>
1
6
>
3
8
Câu 3: Tập hợp các số nguyên x thoả mãn
15 21
5 7
x
A.
3; 2; 1;0;1;2
B.
0;1;2
C.
2; 1;0;1;2
D.
3; 2; 1;0;1;2;3
Câu 4: Cho hình vẽ bên. Biết tia OI nằm giữa hai tia OA OB;
0
60AOB
,
1
4
BOI AOB
. Khi đó
COI
bằng:
A. 25
0
B. 115
0
C. 165
0
D. 120
0
Câu 5: c định đúng, sai của các khẳng định bằng cách đánh dấu x” vào ô thích hợp.
Khẳng định
Đúng
Sai
1) Muốn t gọn một phân số về phân số tối giản ta chỉ cần chia t mẫu
của phân s cho ước chung của chúng
2) Biểu thức (-2)
9
.34 .
125
.(-7) < 0
3) Cho bốn tia chung gốc trong đó không hai tia nào đối nhau, số góc được
tạo thành 6 góc
4) Hai góc tổng số đo bằng 180
0
hai góc kề
B. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2điểm) Thực hiện phép nh
a)
1 5 7
6 12 12
b)
7 8 2
36 9 3
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c)
3 2 10
.
5 5 12
d)
2
2 5 3
12 4
3
Bài 2: (2điểm) Tìm c số x, y biết
a) x=
18 15
24 21
b)
1 1 1
3 2 4
x
c)
5 18
8 72
y
x
Bài 3: (3điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho
0
60xOy
,
0
120xOz
.
a)Tính số đo của
yOz
?
b) Tia Oy tia phân giác của
xOz
không? sao?
c) Vẽ tia Om tia đối của tia Ox, tia On tia phân giác của
mOz
.Chứng tỏ
nOz
yOz
phụ nhau ?
Bài 4: Cho S=
1 1 1 1 1
...
50 51 52 98 99
Chứng tỏ rằng S >
1
2
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA N TOÁN 6 GIỮA II
NĂM HỌC 2018-2019
I: tr¾c nghiÖm: 2 ®iÓm
C©u 1- c©u 4
: Khoanh trßn c¸c ®¸p ¸n sau (Mçi c©u cho 0,25 ®iÓm)
C©u
1
2
3
4
§¸p ¸n
B,C, D
C
D
C
C©u 5: 1 ®iÓm :
Kh¼ng ®Þnh 1,2,4 ®¸nh x vµo cét S, kh¼ng ®Þnh 3 ®¸nh dÊu nh©n vµo
cét §, mçi kh¼ng ®Þnh cho 0,25 ®iÓm.
II luËn: 8 ®iÓm
C©u 1: 2 ®iÓm
a) 0,5 ®iÓm
1 5 7
6 12 12
=
1 5 7 1 5 7
6 12 12 6 12 12
=
1 2
6 12
0,25
=
1 1
0
6 6
0,25
b) 0,5 ®iÓm
7 8 2
36 9 3
=
7 8 2 7 32 24
36 9 3 36 36 36
0,25
=
15 5
36 12
0,25
c) 0,5 ®iÓm
3 2 10
.
5 5 12
=
3 1
5 3
0,25
=
4
15
0,25
d) 0,5 ®iÓm
2 5 3
9 12 4
=
2 5 3
9 12 4
=
8 15 27
36 36 36
0,25
=
5
9
0,25
C©u 2: 2 ®iÓm
a) x=
3 5
4 7
=
21 20
28 28
0,25
x=
1
28
0,25

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 - Đề 2 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi giữa 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo và tải về đề thi chi tiết.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 có đáp án bao gồm 2 phần Trắc nghiệm (5 bài) và tự luận (4 bài) cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, ôn tập ôn thi giữa học kì 2.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 mới nhất:

Tham khảo đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 6

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi giữa học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
65 11.292
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm