Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2018 - 2019 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, củng cố kiến thức, các giải các dạng bài tập trong tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 6

I. Chọn các từ hoặc các cụm từ: nước nở hoa, khí ôxi, làm thuốc, thức ăn hoàn thành vào các chỗ trống sau (1,0 điểm):

Vai trò của tảo: cung cấp (1)..…………………… và (2) ……………………..cho động vật ở nước. Một số tảo cũng được dùng làm thức ăn cho người và gia súc, (3)………………………...Bên cạnh đó tảo cũng có thể gây hại: một số tảo đơn bào sinh sản quá nhanh gây hiện tượng (4)…………………............................., khi chết làm cho nước bị nhiễm bẩn làm chết cá.

II. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (1,5 điểm):

1. Quả nào sau đây là quả hạch?

A. Quả táo

B. Quả chò

C. Quả chanh

D. Quả đu đủ

2. Quả nào sau đây được phát tán nhờ gió?

A. Quả đậu bắp

B. Quả chò

C. Quả ké đầu ngựa

D. Quả cải

3. Rêu sinh sản bằng bộ phận nào sau đây?

A. Túi bào tử

B. Hoa

C. Bào tử

D. Hạt

4. Làm thế nào để nhận biết một cây thuộc Dương xỉ?

A. Cơ thể có rễ, thân, lá thật sự

B. Cây có hoa, có quả

C. Lá có màu nâu, có bào tử

D. Lá non cuộn tròn ở đầu

5. Đặc điểm nào sau đây là một ưu thế của các cây Hạt kín?

A. Hạt nằm trong quả

B. Có mạch dẫn

C. Có rễ thân, lá thật

D. Có hoa, quả

6. Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

A. Số cánh hoa

B. Số lá mầm của phôi

C. Kiểu rễ

D. Dạng thân của cây

III. Hãy chú thích hình vẽ “cây có hoa” sau (1,5 điểm):

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6

1. ……………………………………………

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

4. …………………………………………….

5. …………………………………………….

6. …………………………………………….

IV. Tự luận (6,0 điểm):

1. Hạt gồm những bộ phận nào? Phôi của hạt gồm những bộ phận nào? Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu? (2,0 điểm)

2. Hãy trình bày cơ quan sinh sản của cây thông? (1,5 điểm)

3. Ở một tiết học, trong giờ thảo luận các nhóm đang phân loại cây nào thuộc lớp 1 lá mầm, cây nào thuộc lớp 2 lá mầm. Bạn An nói: “cây rau má thuộc lớp 1 lá mầm’’ còn bạn Bình nói: “cây rau má thuộc lớp 2 lá mầm’’. Theo em bạn nào đúng? Em hãy nêu những đặc điểm để phân biệt đặc điểm Lớp 1 lá mầm và Lớp 2 lá mầm?(2,5 điểm)

ĐẶC ĐIỂM

LỚP 1 LÁ MẦM

LỚP 2 LÁ MẦM

Kiểu rễ

Dạng thân

Kiểu gân lá

Số cánh hoa

Số lá mầm của phôi

Ví dụ (2 cây)

Đáp án: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 6

I. Mỗi từ điền đúng 0,25 điểm.

(1) Khí ôxi

(2) Thức ăn

(3) Làm thuốc

(4) Nước nở hoa

II. Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

III. Mỗi chú thích đúng 0,25 điểm.

1. Rễ

2. Thân

3. Lá

4. Hoa

5. Hạt

6. Quả

IV.

1. - Hạt gồm: Vỏ, phôi. (0,5 điểm)

- Phôi gồm lá mầm, thân mầm, chồi mầm và rễ mầm. (1,0 điểm)

- Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc phôi nhũ. (0,5 điểm)

2. Mỗi ý đúng 0,25 điểm.

- Cơ quan sinh sản của cây thông là nón

- Gồm hai loại nón đực và nón cái.

1/Nón đực: Nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm,.

2/Nón cái: Lớn hơn nón đực, mọc riêng lẻ từng chiếc.

- (0,5đ) Thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở (vì vậy mới có tên là hạt trần). Thông chưa có hoa và quả.

3. Bạn Bình nói đúng 0,5đ

Mỗi ý đúng 0,25 điểm. đúng 8 ý 2đ

ĐẶC ĐIỂM

CÂY 1 LÁ MẦM

CÂY 2 LÁ MẦM

Kiểu rễ

Rễ chùm

Rễ cọc

Dạng thân

Cỏ, cột

Cỏ, gỗ

Kiểu gân lá

Song song và hình cung

Hình mạng

Số cánh hoa

6 cánh (3 cánh)

5 cánh (4 cánh)

Số lá mầm của phôi

1

2

Ví dụ (2 cây)

Cây lúa, cây ngô

Cây bưởi, cây dừa cạn

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm học 2018 - 2019 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi giữa học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
109 11.848
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm