Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường THCS……………….
Đề thi giữa học 2 môn Toán
lớp 6
Năm: 2018 - 2019
Môn Toán
Thời gian: 90 phút
Câu 1 (1,0 điểm).
a) Tìm các ước của -12
b) Tìm 5 bội của -4
Câu 2 (2 điểm). Tìm x biết
a) x - 15 = 11 - (-32) b) 13 - (5 - x) = 7
c)
3 5
x
8 12
d)
x 1 8
2 x 1
Câu 3 (1,5 điểm). Rút gọn rồi quy đồng các phân số sau:
a)
12 16
36 20
b)
21 35
105 150
Câu 4 (2,0 điểm). Tính
a)
3 5
10 10
b) -27.36 + 64.(-27) + 23.(-100)
c)
5 3
8 12
d)
Câu 5 (3,0 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ tia Ox vẽ tia Oy tia Oz sao cho góc
xOy số đo 60
0
, góc xOz s đo 120
0
.
a) Trong ba tia Ox, Oy ,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? sao?
b) So sánh góc xOy góc yOz
c) Chứng tỏ rằng tia Oy tia phân giác của góc xOz.
Câu 6 (0,5 điểm):
Cho
2 2 2 2
1 1 1 1
A ...
2 3 4 20
. Chứng tỏ rằng A < 1.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN 6
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(1.0
điểm)
a) Ư(-12)={1; -1; 2; -2; 3; -3; 4; -4; 6; -6; 12; -12}
0.5
b) Tìm được 5 bội của -4
0,5
Câu 2
(2
điểm)
a) x - 15 = 11 - (-32)
x - 15 = 43
x = 43 + 15
x = 58
0.5
b) 13 - (5 - x) = 7
13 - 5 + x = 7
x = 7 - 13 + 5 = -1
0.5
c)
3 5 5 3 10 9 19
x x
8 12 12 8 24 24 24
0.5
d)
2 2
x 1 4 x 3
x 1 8
(x 1) 4
x 1 4 x 5
2 x 1
0.5
Câu 3
(1,5
điểm)
a)
12 1 1.5 5
36 3 3.5 15
;
16 4 4.3 12
20 5 5.3 15
0,75
b)
21 1 1.6 6 35 35:5 7
;
105 5 5.6 30 150 150 :5 30
0.75
Câu 4
(2,0
điểm)
a)
3 5 3 5 8 4
10 10 10 10 5
0.5
b) -27.36 + 64.(-27) + 23.(-100) = -27(36 + 64) + (-23).100
= -27.100 + (-23).100 = -100.(27 + 23) = -100.50 = -5000
0.5
c)
5 3 15 6 15 6 21 7
8 12 24 24 24 24 8
0.5
d)
2 3 15 16 5 2 15 3 16 5
17 19 17 19 6 17 17 19 19 6
=
5 5 5
( 1) 1 0
6 6 6
0.5
Câu 5
(3
điểm)
Vẽ hình đúng
0.5
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox
xOy <
xOz
1,0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu
Nội dung
Điểm
( 60
0
< 120
0
)
Tia Oy nằm giữa hai tia Ox Oz.
b) tia Oy nằm giữa hai tia Ox Oz
xOy +
yOz =
xOz
xOy +
yOz =
xOz
60
0
+
yOz = 120
0
yOz = 60
0
xOy =
yOz (=60
0
)
0.75
c)
xOy =
yOz =60
0
;
xOz =120
0
xOy =
yOz =
1
2
xOz
Tia Oy tia phân giác của góc xOz
0.75
Câu 6
(0,5
điểm)
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
A ... ...
2 3 4 20 2.2 3.3 4.4 20.20
<
1 1 1 1 1
... ... 1 1
1.2 2.3 3.4 19.20 20
0.5
Chú ý:
- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Nếu học sinh làm đúng một hoặc nhiều bước nhỏ một ý t thể chia biểu
điểm thành các phần nhỏ hơn, sau đó làm tròn điểm toàn bài.
Tham khảo đề thi giữa học kì 2 lớp 6:
https://vndoc.com/de-thi-giua-ki-2-lop-6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi giữa 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo và tải về đề thi chi tiết.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 có đáp án bao gồm 6 dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, ôn tập ôn thi giữa học kì 2.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 mới nhất:

Tham khảo đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 6

Nếu bạn đang tìm đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán, mời bạn tham khảo đề thi mới nhất sau:

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi giữa học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
299 40.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm