Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6
NĂM HỌC 2018 - 2019
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
Tổng
TN
TL
TN
TL
TL
TN
TL
1. Phân số bằng
nhau, t/c bản
phân số, rút gọn
phân số.
4 câu
1,0 đ
4 câu
1,0 đ
2. Các phép tính về
phân số, hôn số, s
thập phân.
2 câu
1,5 đ
2 câu
0,5 đ
2 câu
1,5 đ
2 câu
1,0 đ
1 câu
0,5 đ
9 câu
5,0 đ
3. Ba bài toán về
phân số.
1 câu
1,5 đ
1 câu
1,5 đ
4. Góc, tia phân
giác của góc,
đường tròn, tam
giác.
2 câu
0,5 đ
3 câu
2,0 đ
5 câu
2,5 đ
Tổng
8 câu
3 điểm
7 câu
4 điểm
4 câu
3 điểm
19 câu
10 đ
TRƯỜNG THCS …………
Chú ý: Đề thi gồm 2 trang, học sinh
làm bài vào tờ giấy thi.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
MÔN TOÁN 6: NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian làm bài 90 phút
(không tính thời gian giao đề)
A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm).
Trong mỗi câu sau, hãy chọn phương án thích hợp nhất ghi vào phần bài làm:
Câu 1. Kết quả phép tính: - 5 :
2
1
là:
A.
10
1
B. -10 C.
10
5
D.
2
5
Câu 2. Trong các cách viết sau, phân số nào bằng phân số
?
3
2
A.
6
2
B.
3
4
C.
9
6
D.
9
6
Câu 3. Kết quả so sánh phân số N =
3
2
M =
4
3
là:
A. N < M B. N > M C. N = M D. N M
Câu 4. Biết
9
15
27
x
số x bằng:
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 5 B. 135 C. 45 D. 45
Câu 5. Hỗn số
4
3
5
được viết dưới dạng phân số :
A.
4
15
B.
23
2
C.
4
19
D.
4
23
Câu 6: Phân số không bằng phân số
9
2
là:
A.
27
6
B.
19
4
C.
45
10
D.
9
2
Câu 7. Cho
A
B
phụ nhau, trong đó
0
B 35
. số đo
A
A. 45
0
B. 55
0
C. 65
0
D. 145
0
Câu 8: Cho đoạn thẳng MN = 2cm đường tròn tâm M bán kính 3cm. Khi đó điểm
N vị trí:
A. N thuộc đường tròn tâm M.
B. N nằm trên đường tròn tâm M.
C. N nằm bên trong đường tròn tâm M.
D. N nằm bên ngoài đường tròn tâm M.
B. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu thể).
a/
15
4
3
2
b/
7
3
2
11
6
.
7
3
11
5
.
7
3
1 2 1
c / 5 3 4
7 3 7
Bài 2 (2,0 điểm).
1/ Tìm x biết:
a/
5,1
2
5
2 x
b/
2 1 5
x
3 3 6
2/ Chứng minh :
91 91 91 91
........... 30
1.4 4.7 7.10 88.91
Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 6A 45 học sinh, khi được hỏi v sở thích ẩm thực thì đến
4
5
số học sinh lớp thích ăn pizza, số học sinh còn lại thích món rán.
a/ Tính số học sinh thích ăn pizza của lớp.
b/ Số học sinh thích ăn rán chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp.
Bài 4 (2,5 điểm): Cho
0
xOy 120
tia Oz tia phân giác của
xOy
.
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a/ Tính số đo
yOz
.
b/ Gọi Ox’ tia đối của tia Ox. Tia Oy tia phân giác của
x'Oz
không ? sao?
ĐÁP ÁN VÀ CHO ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6
NĂM HỌC 2018 - 2019
A. Trắc nghiệm: 2 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
C
A
D
D
B
B
C
Điểm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
B. Tự Luận: 8 điểm
Câu
Đáp án
Điểm
a/ 0,5 điểm
Bài 1 (2,0
điểm).
2 4 10 4
3 15 15 15
0,25
6 2
15 5
0,25
b/ 0,75 điểm
3 5 3 6 3 3 5 6 3
. . 2 . 2
7 11 7 11 7 7 11 11 7
0,25
3 3
.1 2 2
7 7
0,5
c/ 0,75 điểm
1 2 1 1 1 2
5 3 4 5 4 3
7 3 7 7 7 3
0,25
2 11 8
1 3 1
3 3 3
0,5
Bài 2 (2,0
điểm).
1a/ 0,75 điểm
5 3 5
2x 1,5 2x 4
2 2 2
0,25
x 4 : 2 2
. Vậy x = 2
0,5
1b/ 0,75 điểm
2 1 5
x
3 3 6
1 2 5 1
x
3 3 6 6
0,25
1 1 1
x :
6 3 2
. Vậy x =
1
2
0,5
2/ 0,5 điểm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 bao gồm đáp án và ma trận đề thi chi tiết chuẩn theo các mức độ nhận thức trong chương trình Toán học 6. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi bao gồm 8 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 - 2020

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2020

Đề ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6: 2018 - 2019

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Tiếng Việt, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
704 165.884
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm