Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2021 Tải nhiều

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI HỌC 2 MÔN TIN HỌC LỚP 6
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MA TRẬN ĐỀ THI TIN HỌC 6
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
Tổng
VD
thấp
VD cao
TN
1. Soạn
thảo văn
bản
Biết các
công cụ hỗ
trợ soạn
thảo văn
bản.
Hiểu kiểu
Telex
trong phần
mềm
văn bản
tiếng Việt
So sánh
được tác
dụng của
một số
phím
trong
soạn thảo
văn bản
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
1,5đ
15%
1
30%
1
10%
2
5,5đ
55%
2. Định
dạng văn
bản
Biết một
số nút lệnh
bản để
định dạng
văn bản
Hiểu định
dang văn
bản
mục đích
của nó.
Chỉ ra
tác
dụng
của các
nút lệnh
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
1,5đ
15%
1
20%
1
10%
2
4,5đ
45%
TSố câu:
TSố điểm:
Tỉ lệ %
2
30%
2
50%
1
10%
1
10%
10
10đ
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 TIN HỌC 6 - ĐỀ 1
A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm).
Câu 1. (3 điểm):
Khoanh tròng vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1: Đ thay đổi c ch của phần văn bn đã chn em phải dung lnh nào sau đây?
A. B. C. D.
Câu 2: Để lưu văn bản trên máy tính, ta sử dụng lệnh nào?
A. New B. Open C. Pase D. Save
Câu 3: Khi nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng em phải?
A. Nhấn phím Enter B. dấu chấm câu
C. Nhấn phím End D. Nhấn phím Home
Câu 4: Để soạn thảo văn bản trên máy tính cần phải có?
A. Máy tính phần mềm soạn thảo. B. Máy in.
C. Loa. D. Viết, thước, tập…
Câu 5: Hãy cho biết cách dấu câu nào sau đây đúng?
A. Trời nắng,ánh mặt trời rực rỡ. B. Trời nắng ,ánh mặt trời rực rỡ.
C. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ. D. Trời nắng , ánh mặt trời rực rỡ.
Câu 6: Để khôi phúc thao tác vừa hủy bỏ em thực hiện?
A. Nháy lệnh ; B. Nháy lệnh ;
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B; D. Không khôi phục được.
B. Phần tự luận : (7 điểm).
Câu 1. (3.0 điểm): Trong phần mềm văn bản chữ việt,chữ cái tiếng việt trong
kiểu Telex được thực hiện như thế nào:
Câu 2. (2 điểm): Thế nào định dạng văn bản ? định dạng văn bản nhằm mục
đích ?
Câu 3. (1 điểm): Chỉ ra tác dụng của các lệnh sau: Save, Copy, Cut, Paste
Câu 4. (1 điểm): Phân biệt điểm giống khác nhau giữa phím Delete phím
Backspacs
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
Môn: Tin 6
Năm học: 2018 - 2019
Câu
Đáp án
Điểm
A. Trắc nghiệm. (3 điểm):
Câu 1
D
0.5đ
Câu 2
D
0.5đ
Câu 3
A
0.5đ
Câu 4
D
0.5đ
Câu 5
C
0.5đ
Câu 6
B
0.5đ
B. Tự luận. (7 điểm):
Câu 1
(3 điểm)
ă aw
â aa
đ dd
ê ee
ô oo
ơ ow
ư uw
Dấu huyền f
Dấu sắc s
Dấu nặng j
Dấu hỏi r
Dấu ngã x
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
Câu 2
(2 điểm)
- Định dạng văn bản thay đổi kiểu dáng, bố trí của các
thành phần văn bản
- Định dạng văn bản nhằm mục đích để có trang n bản đẹp,
dẽ đọc dễ nhớ.
Câu 3:
(1 điểm)
Save: lưu văn bản
Copy: sao chép văn bản
Cut: di chuyển văn bản
Paste: dán văn bản vào vị trí cần sao chép hay di chuyển đến.
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
Câu 4
(1 điểm)
- Giống nhau: cả hai phím Delete Backspacs đều đ xóa
tự hoặc đoạn văn bản.
- Khác nhau: Phím Backspacs xóa tự phía trước con trỏ
soạn thảo. Phím Delete xóa tự phía sau con trỏ soạn thảo
0.5đ
0.5đ

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2021 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo tải về chi tiết đề thi học kì 2 lớp 6 này.

Đề thi môn Tin học lớp 6 học kỳ 2 có đáp án bao gồm 4 đề thi giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, ôn luyện giải chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 6. Mời các em tham khảo chi tiết đề kiểm tra tin học 6 học kì 2.

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học

Mức độ

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

VD thấp

VD cao

TN

TL

1. Soạn thảo văn bản

Biết các công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản.

Hiểu kiểu gõ Telex trong phần mềm gõ văn bản tiếng Việt

So sánh được tác dụng của một số phím trong soạn thảo văn bản

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %

1

1,5đ

15%

1

30%

1

10%

2

5,5đ

55%

2. Định dạng văn bản

Biết một số nút lệnh cơ bản để định dạng văn bản

Hiểu định dang văn bản và mục đích của nó.

Chỉ ra tác dụng của các nút lệnh

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %

1

1,5đ

15%

1

20%

1

10%

2

4,5đ

45%

TSố câu:

TSố điểm:

Tỉ lệ %

2

30%

2

50%

1

10%

1

10%

10

10đ

100%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 Số 1

A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm).

Câu 1. (3 điểm):

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:

Câu 1: Để thay đổi cỡ chữ của phần văn bản đã chọn em phải dung lệnh nào sau đây?

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học

Câu 2: Để lưu văn bản trên máy tính, ta sử dụng lệnh nào?

A. New

B. Open

C. Pase

D. Save

Câu 3: Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng em phải?

A. Nhấn phím Enter

B. Gõ dấu chấm câu

C. Nhấn phím End

D. Nhấn phím Home

Câu 4: Để soạn thảo văn bản trên máy tính cần phải có?

A. Máy tính và phần mềm soạn thảo.

B. Máy in.

C. Loa.

D. Viết, thước, tập…

Câu 5: Hãy cho biết cách gõ dấu câu nào sau đây là đúng?

A. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.

B. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.

C. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.

D. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.

Câu 6: Để khôi phúc thao tác vừa hủy bỏ em thực hiện?

A. Nháy lệnh Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học;

B. Nháy lệnh Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học;

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B;

D. Không khôi phục được.

B. Phần tự luận : (7 điểm).

Câu 1. (3.0 điểm): Trong phần mềm gõ văn bản chữ việt,chữ cái tiếng việt trong kiểu gõ Telex được thực hiện như thế nào:

Câu 2. (2 điểm): Thế nào là định dạng văn bản ? định dạng văn bản nhằm mục đích gì?

Câu 3. (1 điểm): Chỉ ra tác dụng của các lệnh sau: Save, Copy, Cut, Paste

Câu 4. (1 điểm): Phân biệt điểm giống và khác nhau giữa phím Delete và phím Backspace

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học

Câu

Đáp án

Điểm

A. Trắc nghiệm. (3 điểm):

Câu 1

D

0.5đ

Câu 2

D

0.5đ

Câu 3

A

0.5đ

Câu 4

D

0.5đ

Câu 5

C

0.5đ

Câu 6

B

0.5đ

B. Tự luận. (7 điểm):

Câu 1

(3 điểm)

ă → aw

â → aa

đ → dd

ê → ee

ô → oo

ơ → ow

ư → uw

Dấu huyền → f

Dấu sắc → s

Dấu nặng → j

Dấu hỏi → r

Dấu ngã → x

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 2

(2 điểm)

- Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, bố trí của các thành phần văn bản

- Định dạng văn bản nhằm mục đích để có trang văn bản đẹp, dẽ đọc và dễ nhớ.

Câu 3: (1 điểm)

Save: lưu văn bản

Copy: sao chép văn bản

Cut: di chuyển văn bản

Paste: dán văn bản vào vị trí cần sao chép hay di chuyển đến.

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

Câu 4

(1 điểm)

- Giống nhau: cả hai phím Delete Backspace đều để xóa kí tự hoặc đoạn văn bản.

- Khác nhau: Phím Backspace xóa kí tự phía trước con trỏ soạn thảo. Phím Delete xóa kí tự phía sau con trỏ soạn thảo

0.5đ

0.5đ

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 Số 2

I. Lý thuyết: (5đ) (45 phút)

Câu 1: (1 điểm) Em hãy điền nội dung còn thiếu (…) cho phù hợp nếu kiểu gõ chữ việt dùng phần mềm UniKey và kiểu gõ Telex

Để có chữ

Kiểu Telex

Để có dấu

Kiểu Telex

ă

Huyền

â

Sắc

đ

Hỏi

ê

Ngã

ô

Nặng

ơ

ư

Câu 2: (1 điểm) Em hãy nêu các bước lưu văn bản?

Câu 3: (1 điểm) Em hiểu như thế nào là định dạng đoạn văn bản?

Câu 4: (1 điểm) Em hãy nêu tác dụng của hai phím Delete va Backspace?

Câu 5: (1 điểm) Để định dạng bằng hộp thoại Paragraph em thực hiện như thế nào?

II. Thực hành: (5đ) (45 phút)

Câu 1: (2,5 điểm) Soạn thảo và định dạng hai đoạn văn theo mẫu sau:

Tre xanh

Tre xanh

Xanh tự bao giờ

Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh?

Thân gày guộc, lá mong manh

Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất đỏ đa vôi bạc màu?

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học

*Yêu cầu:

- Tiêu đề căn giữa, kiểu chữ đậm, màu xanh (lục) lá cây.

- Khổ thơ 1 tô màu chữ xanh lục (lá cây) nhạt, căn giữa.

- Chèn ảnh bố trí bên phải bài thơ.

- Khổ thơ 2 để kiểu chữ nghiêng, màu xanh lam (da trời), căn thẳng lề trái.

- Tạo khoảng cách giữa khổ thơ 1 và 2 là 18pt.

Câu 2: (2,5 điểm) Tạo bảng, nhập dữ liệu và định dạng dữ liệu như sau:

TT

Họ và tên

Toán

Ngữ văn

Tin học

1

Hoàng Thị Hoa

7

7

5

2

Lý Thị Hoa

9

6

8

3

Lý Văn Vương

8

9

6

4

Nguyễn Thị Xuân

9

8

7

*Yêu cầu: - Hàng tiêu đề: kiểu chữ đậm, căn giữa.

- Cột Toán, Ngữ văn, Tin học: căn giữa.

- Nền màu hàng tiêu đề màu đen, chữ màu trắng.

- Nền màu văn bản màu vàng, chữ màu đỏ.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học Số 2

Câu

Đáp án – Hướng dẫn chấm

Điểm

1

Để có chữ

Kiểu Telex

Để có dấu

Kiểu Telex

ă

aw

Huyền

f

â

aa

Sắc

s

đ

dd

Hỏi

r

ê

ee

Ngã

x

ô

oo

Nặng

j

ơ

ow

ư

uw

1

2

Chọn bảng chọn File, chọn lệnh Save và thực hiện các bước sau:

1. Chọn thư mục để lưu.

2. Gõ tên tệp văn bản.

3. Nháy nút Save.

1

3

Định dạng đoạn văn bản là bố trí đoạn văn bản trên trang in. Định dạng đoạn văn bao gồm căn lề và đặt khoảng cách giữa các đoạn văn, khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn,…

1

4

Hai phím Delete và Backspace dùng để xóa văn bản.

- Phím Delete: Xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.

- Phím Backspace: Xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo.

1

5

Để định dạng, em đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản cần định dạng và mở hợp thoại Paragraph bằng cách nháy nút ở góc dưới, bên phải nhóm Paragraph. Sau đó thiết đặt các tùy chọn rồi nháy Ok.

1

II. Thực hành: (5 điểm) (45’)

Câu

Đáp án – Hướng dẫn chấm

Điểm

1

HS soạn thảo được hai khổ thơ.

1

HS định dạng được dòng tiêu đề: kiểu chữ đậm, màu chữ, căn giữa. HS chọn màu chữ cho đoạn 1

0,25

HS thêm hình ảnh căn giữa.

0,5

HS chọn được kiểu chữ nghiêng, màu chữ, căn thẳng hai lề cho đoạn 2.

0,25

HS dãn cách được giữa hai khổ thơ.

0,5

2

HS tạo được bảng, nhập đủ số liệu.

1

HS định dạng được hàng tiêu đề: kiểu chữ đậm, căn giữa.

0,5

HS định dạng được cột Toán, Ngữ văn, Vật lí: căn giữa.

0,5

HS Tô được nền màu hàng tiêu đề màu đen, chữ màu trắng.

0,25

HS Tô được nền màu văn bản bảng màu vàng, chữ đỏ.

0,25

* Chú ý: Bài làm đúng đến phần nào cho điểm đến phần đó.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất năm 2021

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tin học, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
219 43.639
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Vị Uyên Hoàng
  Vị Uyên Hoàng

  Câu 4 chắc nghiệm sai nhé bạn


  Thích Phản hồi 22:27 23/04
  • Linh Sky
   Linh Sky

   đáng ra là A chứ

   Thích Phản hồi 14:07 08/05
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Nguyễn Thị Thanh Thảo

  Nay vn.doc hơi lagg câu 4 trắc nghiệm A chứ 

  Thích Phản hồi 20:02 21/05
  Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin Học Xem thêm