Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Tin học Sách mới

Đề cương ôn tập Tin học lớp 6 học kì 2

Đề cương ôn tập lớp 6 học kì 2 môn Tin học trọn bộ 2 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều chi tiết từng bài học và bảng ma trận. Đề thi là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6, giúp các bạn ôn tập lại lý thuyết và luyện tập các dạng bài khác nhau để chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 6 sắp diễn ra, mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Nhận biết các lệnh chèn cột/hàng, trộn/tách ô; lệnh tìm kiếm, thay thế trong văn bản; các lệnh định dạng trang văn bản.

Gợi ý:

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Chèn một dòng bên trên dòng có con trỏ soạn thảo.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Chèn một dòng bên dưới dòng có con trỏ soạn thảo.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Chèn một cột bên trái cột có con trỏ soạn thảo.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Chèn một cột bên phải cột có con trỏ soạn thảo.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Tách một ô thành nhiều ô.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Gộp nhiều ô thành một ô.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản và thay thế bởi từ hoặc cụm từ khác.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Thiết đặt hướng giấy – Ngang, dọc.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Thiết đặt lề giấy – Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải.

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6: Thiết đặt cỡ giấy A3, A4,...

Câu 2: Khái niệm thuật toán, đầu vào, đầu ra của thuật toán; hai phương pháp biểu diễn thuật toán; quy ước biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối; lợi ích khi sử dụng sơ đồ khối biểu diễn thuật toán.

Gợi ý:

- Khái niệm thuật toán: SGK T64.

- Thuật toán có đầu vào là các dữ liệu ban đầu.

- Thuật toán có đầu ra là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước thuật toán.

- Lợi ích khi sử dụng sơ đồ khối biểu diễn thuật toán: Sơ đồ khối tuân theo một tiêu chuẩn quốc tế nên con người dù ở bất cứ quốc gia nào cũng có thể hiểu.

- Quy ước biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối:

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 6

Câu 3: Giải thích hộp thoại Chèn bảng, hộp thoại Tìm kiếm và thay thế.

Câu 4: Chuyển thuật toán từ ngôn ngữ tự nhiên sang sơ đồ khối và ngược lại.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 6 bao gồm nội dung ôn tập các bài học trong chương trình học kì 2 Tin học lớp 6 và Đề ôn tập môn Tin học cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải các bài tập, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
21 7.035
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin Học Xem thêm