Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 3

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán - Đề 3 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, trong toàn bộ chương trình học lớp 6, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 3

Câu 1. (5 điểm) Tìm x, biết:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Câu 2. (4 điểm)

a) Rút gọn biểu thức:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Câu 3. (4 điểm)

a) Chứng minh rằng:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b) Tìm các số nguyên tố x, y sao cho x2+117 = y2

Câu 4. (3 điểm)

An ngồi làm bài lúc hơn 14 giờ 15 phút một chút. Khi An làm bài xong thì thấy hai kim giờ và kim phút của đồng hồ đã đổi chỗ cho nhau ở vị trí ban đầu, lúc này hơn 15 giờ. Hỏi An làm bài trong bao lâu?

Câu 5. (4 điểm)

Cho góc xBy = 550. Trên Bx, By lần lượt lấy các điểm A và C (A ≠ B, C ≠ B). Trên đoạn thẳng AC lấy điểm D sao cho góc ABD bằng 300.

a) Tính số đo của góc DBC.

b) Từ B vẽ tia Bz sao cho góc DBz bằng 900. Tính số đo góc ABz.

Đáp án và Hướng dẫn giải đề ôn tập học kì 2 Toán lớp 6

Câu 1:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
Câu 2:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Câu 3:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b) Với x = 2 ta có 22+117=121=y2

⇒⇒ y = 11 (thỏa mãn y là số nguyên tố)

- Với x > 2, do x là số nguyên tố nên x là số lẻ. Suy ra y2 = x2 + 117 là số chẵn, y > 2.

- Có y là số chẵn, y > 2 mà y là số nguyên tố ⇒⇒ không có giá trị nào của y.

- Vậy x = 2; y = 11.

Câu 4:

- Từ khi An bắt đầu làm bài cho đến khi hai kim đổi chỗ cho nhau thì kim phút đã đi được một khoảng cách từ vị trí kim phút đến vị trí của kim giờ lúc ban đầu và hơn nửa vòng đồng hồ.

- Còn kim giờ đi được một khoảng cách từ vị trí của kim giờ đến vị trí của kim phút lúc đầu và chưa đủ nửa vòng đồng hồ.

- Như vậy tổng khoảng cách hai kim đã đi đúng bằng một vòng đồng hồ.

- Mỗi giờ kim phút đi được một vòng đồng hồ, còn kim giờ chỉ đi được 1/12 vòng đồng hồ.

- Tổng vận tốc của hai kim là: 1+1/12=13/12 (vòng đồng hồ/ giờ)

- Thời gian An làm xong bài là: 1 : 13/12 = 12/13 (giờ)

Câu 5

a)

- Vì D nằm giữa A và C nên tia BD nằm giữa 2 tia BA và BC.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
b)

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 3 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải bài tập môn Toán lớp 6, Ngữ văn 6, Vật lý 6, Sinh học 6, Lịch sử 6,.... và các dạng đề thi học kì 2 chi tiết đầy đủ được cập nhật thường xuyên trên trang VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
37 12.090
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm