Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2014-2015

Đề ôn tập học kì 2 Toán 6

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 là tài liệu ôn tập môn Toán lớp 6 hay dành cho các em học sinh lớp 6 tham khảo, ôn luyện Toán 6. Tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán này với các dạng bài tập đa dạng, bao gồm các bài toán lớp 6 cơ bản và nâng cao, giúp các em nắm chắc kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 ở mức cao nhất có thể. Chúc các em thi tốt trong các kì thi sắp tới.

KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2014 – 2015

MÔN: TOÁN LỚP 6

(Thời gian làm bài 90')

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 1

Bài 1: (2đ) Rút gọn các phân số sau đến tối giản

Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính:

Bài 3: (2đ) Tìm x:

Bài 4: (1,5 điểm) Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 5: (2 điểm) Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho góc yOz = 80o.

a) Tính góc xOz?

b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của góc xOz và góc yOz. Hỏi hai góc và có phụ nhau không? Tại sao?

Bài 6:(0,5 điểm) Cho

Chứng minh A < 2.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 2

Bài 1: Thực hiện phép tính:

Bài 2: Tìm x biết:

Bài 3: Rút gọn các phân số sau đến tối giản:

Bài 4: Để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, 1 tổ chức từ thiện đề ra mục tiêu là quyên góp được 8400kg gạo. Trong 3 tuần đầu, họ đã quyên được 1/2 số gạo. Sau đó quyên được 2/3 số gạo đó. Cuối cùng quyên được 1/4 số gạo đó. Hỏi họ có vượt mức đề ra không? Vượt bao nhiêu kg?

Bài 5: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 400; góc xOt = 800

a) Tính góc yOt. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không?

b) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt

c) Gọi tia Ob là tia phân giác của góc mOt. Tính góc bOy.

Bài 6: Tính tổng: Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 3

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 6

Bài 2: (2đ) Tìm x biết:

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 6

Bài 3: (1,5đ) Lớp 6A có 40 học sinh. Cuối năm, số học sinh xếp loại khá chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 6/5 học sinh trung bình, còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 4: (3,5đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho :góc xOt = 500; góc xOy= 1000

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Bài 5: (1đ) Tính giá trị của biểu thức: Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 6

Sau khi tải tài liệu ôn thi học kì 2 bên trên, mời các bạn tải các đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán, Văn, tiếng Anh và các môn khác tại chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 6 của chúng tôi. Chúc các bạn học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1.487 331.367
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm