Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi học 2 môn Sinh học lớp 6
Đề thi học kì 2 Sinh học lớp 6 - Đề 1
A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng
1. Bộ phận nào bảo vệ hạt?
a. Quả b. Đài, tràng, nhị, nhuỵ .
c. Phôi d. Chất dinh dưỡng dự trữ
2. Chất dự trữ của hạt hai mầm (như hạt đỗ đen …) chứa :
a. Trong phôi nhũ b. Trong 2 mầm
c. Trong vỏ hạt d. Trong phôi
3. Cách dinh dưỡng của vi khuẩn :
a. Đa số sống sinh
b. Đa số sống hoại sinh
c. Đa số sống dị dưỡng, một số sống tự dưỡng
d. Đa số sống tự dưỡng
4. Đặc điểm nào sau đây địa y không vi khuẩn:
a. Cộng sinh tảo nấm b. sinh
c. Hoại sinh d. Tự dưỡng
5. Tại sao trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp:
a. Làm cho đất giữ được nước b. Làm cho đất thoáng
c. Tạo nhiệt độ thích hợp d. Cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt
6. Cây hoa một thể thống nhất vì:
a. sự phù hợp giữ cấu tạp chức năng trong mỗi quan
b. sự thống nhất giữa chức năng của các quan
c. Tác động vào một quan sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của cây
d. Cả ba ý trên
B. Tự luận:
7. Liệt các đặc điểm cây một lá mầm cây 2 mầm?
8. So sánh đặc điểm sinh sản của cây thông với cây dương xỉ?
9. Liệt vai t của thực vật với đời sống con người?
10. Tại sao thức ăn đ lâu trong không khí bị ôi thiu? Muốn bảo quản thức ăn ta
phải làm như thế nào?
HƯỚNG DẪN CHẤM THANG ĐIỂM:
1. Đề số 1:
A. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
a
b
c
a
b
d
B. Tự luận
7. Mỗi ý đúng được 1đ:
- Cây 1 mầm: Rễ chùm, gân song song (Hình cung), phôi của hạt 1
mầm, hoa 3 hoặc 6 cánh, đa số thân cỏ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Cây 2 mầm: Rễ cọc, gân lá hình mạng, phôi hạt 2 mầm, hoa 4 hoặc 5
cánh, thân đa dạng
8. Mỗi ý đúng được 0,5đ
Sinh sản của thông
Sinh sản của dương xỉ
quan sinh sản nón
quan sinh sản túi bào tử
Sinh sản bằng hạt
Sinh sản bằng bào tử
9. Mỗi ý đúng được 0,5đ:
- Thực vật điều hoà lượng khí ôxi khí cacbonic trong không k luôn ổn định,
điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
- Chống xói mòn, hạn hán, lụt, bảo vệ nguồn nước ngầm
- Cung cấp thức ăn cho con người động vật….
- Bên cạnh đó thực vật cũng gây hại cho con người, gây độc cho động vật.
10. Mỗi ý đúng được 0,5đ
- Thức ăn để lâu trong khụng khí bị vi khuẩn, nấm hoại sinh -> ôi thiu
- Muốn bảo quản thức ăn cần: Ướp lạnh, ướp muối, phơi khô, thức năn hàng
ngày không nên để lâu, không để ruồi nhặng bám vào…
THIẾT LẬP BẢNG MA TRẬN:
Tên chủ đề
Nhận biết
Vận dụng
Tổng
1. Quả hạt
(6 tiết)
Biết chức năng các
bộ phận của hạt,
chức năng của quả
(1, 2)
Số câu hỏi
2
2
Số điểm
1,0
2,0
2. Các nhóm
thực vật (9 tiết)
Liệt đặc điểm
phân biệt cây một
mầm cây 2
mầm (7)
Số câu hỏi
1
2
Số điểm
2,0
4,0
3. Vai trò của
thực vật ( 5T)
Liệt được vai
trò của thực vật
với đời sống con
người (9)
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
2,0
2,0
4. Vi khuẩn
Nấm - Địa y
- Cách dinh dưỡng
của vi khuẩn, địa y
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(5T)
(3; 4)
- Chỉ ra được sở
của việc thức năn
bị ôi thiu -> Bảo
quản (10)
Số câu hỏi
3
3
Số điểm
2,0
2,0
Tổng s câu
4
3
10
Tổng s điểm
5,0
2,0
10,0
Tỉ lệ %
50%
20%
100%
Đề thi học kì 2 Sinh học lớp 6 - Đề 2
A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng
1. Bộ phận nào bảo vệ hạt?
a. Quả b. Đài, tràng, nhị, nhuỵ .
c. Phôi d. Chất dinh dưỡng dự trữ
2. Chất dự trữ của hạt hai mầm ( như hạt đỗ đen …) chứa :
a. Trong phôi nhũ b. Trong 2 mầm
c. Trong vỏ hạt d. Trong phôi
3. Trong những dặc điểm sau, đặc điểm nào không đúng với mốc trắng
a. thể gồm những sợi không màu
b. Không chất diệp lục không chất màu nào khác
c. Sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào
d. Dinh dưỡng bằng cách hoại sinh
4. Địa y sinh vật đặc biệt :
a. Không phải thực vật, không phải độngvật, không phải nấm
b. Gồm tảo nấm cộng sinh
c. Chỉ bám trên các cây gỗ lớn
d. hình dạng: hình cành, hình vảy
5. Tại sao trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp:
a. Làm cho đất giữ được nước b. Làm cho đất thoáng
c. Tạo nhiệt độ thích hợp d. Cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt
6. Cây hoa một thể thống nhất vì:
a. sự phù hợp giữ cấu tạp chức năng trong mỗi quan
b. sự thống nhất giữa chức năng của các quan
c. Tác động vào một quan sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của cây
d. Cả ba ý trên
B. Tự luận:
7. Liệt các đặc điểm các đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, quan sinh sản của
dương xỉ?

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2018 - 2019 có đáp án và bảng ma trận đề thi môn Sinh học lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức các dạng bài tập ôn tập, ôn thi cuối học kì 2 lớp 6 hiệu quả. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi môn Sinh học lớp 6 học kỳ 2 có đáp án bao gồm 5 đề thi giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, ôn luyện giải chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 6. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2018 - 2019

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
132 13.031
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh Học Xem thêm