Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2018 - 2019 bao gồm đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 6 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6

A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Muốn lưu văn bản, thực hiện thao tác:

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6

Câu 2: Có thể gõ chữ Việt theo mấy kiểu cơ bản \?

A. 2 kiểu VNI và TELEX

B. Chỉ gõ được kiểu TELEX

C. Chỉ gõ được kiểu VNI

D. Kiểu gõ khác

Câu 3: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 trên dải lệnh Home là:

A. Dùng để chọn màu đường gạch chân

B. Dùng để chọn kiểu chữ

C. Dùng để chọn cỡ chữ

D. Dùng để chọn màu chữ

Câu 4: Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6

Câu 5: Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác:

A. Định dạng văn bản

C. Lưu văn bản

B. Trình bày trang văn bản

D. Đáp án khác

Câu 6: Nút lệnh Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6dùng để làm gì?

A. Tăng khoảng cách thụt lề

B. Giảm khoảng cách thụt lề

C. Giãn cách dòng trong đoạn văn

D. Căn lề

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6

II. Tự luận: (6đ)

Câu 1 (1đ): Trình bày các bước mở một văn bản đã có trong máy tính?

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 2 (2đ): Trình bày điểm giống và khác giữa phím Delete và phím Backspace?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 3 (2đ): Trình bày các bước để sao chép và di chuyển một phần văn bản?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 4 (1đ): Trình bày các bước để chèn hình ảnh vào văn bản?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6

I. Trắc nghiệm: (4đ)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

B

A

D

A

A

C

B

A

I. Tư luận: (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

- Mở bảng chọn File

- Chọn Open Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6(hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O)

- Hộp thoại Open xuất hiện thực hiện chọn thư mục lưu tệp rồi chọn tên tệp và nhấn Open để mở.

Câu 2. (2 điểm)

- Giống nhau: cùng là phím chức năng xóa văn bản.

Khác nhau:

Back Space

Delete

- Dùng xóa kí tự đứng trước con trỏ soạn thảo.

- Dùng xóa kí tự đứng sau con trỏ soạn thảo.

Câu 3 (2đ)

Sao chép nội dung văn bản

- Chọn đoạn văn bản cần sao chép

- Nháy chuột vào nút lệnh sao chép Copy Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6(dùng tổ hợp phím Ctrl + C)

- Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép.

- Nháy chuột vào nút lệnh dán Paste Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 (dùng tổ hợp phím Ctrl + V)

Câu 4 (1đ)

Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn.

Bước 2: + Chọn lệnh Insert -> Picture -> From File

+ Hộp thoại Insert Picture xuất hiện

Bước 3: Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
70 9.799
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin Học Xem thêm