Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi học 2 lớp 6 n Tin học
Phần 1: KIỂM TRA HỌC II - THUYẾT
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp
độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Tổng
TL
TNK
Q
TL
TNK
Q
TL
TN
KQ
TL
Chủ đề 1:
Làm quen
với soạn
thảo văn
bản - Soạn
thảo văn
bản đơn
giản.
Nhận biết cách
khởi động phần
mềm soạn thảo
Piza - Nhận
biết đượcthành
phần của đoạn
văn quy tắc
văn bản trên
word
Vận dụng quy
tắc văn bản
trong Word
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số
câu:1
1,0 đ
10%
Số
câu:1
0,5đ
5%
2
1,5đ
15%
Chủ đề 2:
Chỉnh sửa
văn bản
định dạng
văn bản
định dạng
đoạn văn
bản
Nhận biết các
nút lệnh trên
thanh công cụ
khi chỉnh sửa
văn bản
Hiểu ý nghĩa
của các nút
lệnh
Sử dụng các
phím đ xóa
các tự trên
văn bản
Nêu bước sao
chép phần văn
bản
Vận dụng
văn bản chữ
Việt trong
Word
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số
câu:4
2,0đ
20%
Số
câu:1
0,5đ
5%
8
3 đ
30%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Chủ đề 3:
Trình bày
trang văn
bản in
Tìm kiếm
thay thế
Hiểu cách đặt
hướng trang
đặt lề trang
Vận dụng các
bước tìm kiếm
phần văn bản
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số
câu:1
(c6)
0,5đ
5%
Số
câu:1
(3)
0,5đ
5%
2
10%
Chủ đề 3:
Thêm hình
ảnh để
minh họa
Trình bày
đọng
bằng bảng
Nhận biết thao
tác tạo bảng,
chèn thêm cột,
hàng vào bảng
Nêu các bước
tạo bảng
Các bước chèn
hình ảnh vào
trang chiếu
Cách thức
chèn thêm
hàng chèn
thêm cột vào
bảng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số
câu:1
1,0đ
10%
Số
câu:2
2%
4
50%
Tổng
Số câu: 3
Số điểm:2
20 %
Số câu: 3
Số điểm: 3,5
35%
Số câu: 5
Số điểm: 4,5
45%
11
10.0đ
100
%
ĐỀ BÀI (ĐỀ 1)
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
*Khoang tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Để thực hiện tạo bảng ta chọn nút lệnh nào sau đây?
A. B. C. D.
Câu 2: Để chọn kiểu chữ gạch chân, chữ in đậm em chọn nút lệnh nào dưới đây?
A. B. C. D. .
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 3: Để mở công cụ tìm kiếm một từ (hoặc dãy tự) trong văn bản ta chọn
lệnh:
A. Edit Find… B. Edit Replace...
C. Edit Find and Replace D. Edit Goto...
Câu 4: Muốn khởi động Word, em th thực hiện:
A. chọn Start (All) Programs Microsoft Excel.
B. chọn Start (All) Programs Microsoft Word.
C. chọn Start (All) Programs Microsoft PowerPoint.
D. chọn Start (All) Programs Paint.
Câu 5: Cho biết cách đoạn văn nào sau đây đúng quy tắc văn bản
trong Word?
A. Trời nắng , ánh mặt trời rực rỡ B. Trời nắng ,ánh mặt trời rực rỡ
C. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ. D. Trời nắng,ánh mặt trời rực rỡ.
Câu 6: Máy tính xác định câu: “Ngày nay, khisoạn thảo văn bản,chúng ta
thường sử dụng máytính” gồm bao nhiêu từ?
A. 13 từ B. 14 từ C. 11 từ D. 12 từ.
B. TỰ LUẬN (7 đ)
Câu 7: (1 điểm) Trình bày các bước sao chép phần văn bản?
Câu 8: (1 điểm) Trình bày các bước chèn nh ảnh vào văn bản?
Câu 9: (2 điểm) Điền vào bảng sau cho biết tác dụng của các nút lệnh:
Nút
lệnh
Dùng để
Open
Save
Print
Cut
Câu 10: (2 điểm) Em hãy nêu các bước tạo bảng? Chèn thêm hàng chèn thêm
cột vào bảng?
Câu 11: (1 điểm) Biển đẹp
Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào
hồng rực như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
Rồi một ngày mưa rào.Mưa dăng dăng bốn phía. quãng nắng xuyên xuống
biển óng ánh xanh mạ,tím phớt, hồng, xanh biếc... quãng thâm sì, nặng

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2019 - 2020 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo tải về chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi Tin học lớp 6 học kì 2 có đáp án bao gồm phấn Lý thuyết và phần Thực hành cho từng đề thi. Các đề thi này giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, ôn luyện giải chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 6. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 - 2020

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
16 2.979
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin Học Xem thêm