Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 3 Có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD&ĐT …….
TRƯỜNG THCS ………..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN TOÁN 6
Năm học: 2019-2020
Thời gian làm bài:90 phút
Đề thi y gồm 01 trang
I. TNKQ (2,0 điểm)
Khoanh vào chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất.
Câu 1. Tổng
7 11
6 6
bằng :
A.
5
6
B.
4
3
C.
2
3
D.
2
3
Câu 2. Kết quả của phép tính 4 .
2
2
5
là:
A. 9
B. 8
2
5
C. 3
D. 2
1
2
Câu 3. Biết x .
3
4
=
7
8
. Số x bằng :
A.
21
32
B.
7
3
C.
7
6
D.
Câu 4. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hai góc k nhau có tng s đo bng 90
0
B. Hai góc ph nhau có tng s đo bằng 180
0
C. Hai góc bù nhau tổng số đo bng 90
0
D. Hai góc bù nhau có tng s đo bng 180
0
Câu 5. Cho hai góc nhau, trong đó có một góc bằng 35
0
. Số đo c còn lại là:
A. 65
0
B. 55
0
C. 145
0
D. 165
0
II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 6. (3,0 điểm Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí:
a)
2 5 1
3 7 3
b)
2 5 14
3 7 25
.
c)
19
12
11
3
.
19
7
11
8
.
19
7
Câu 7. (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) x+
7
2
=
7
5
b)
3x
5
2
=
5
1
1
Câu 8. (1,0 điểm) Trên đĩa 24 cái kẹo. Hạnh ăn 25% số kẹo. Sau đó, Lan ăn
9
4
số kẹo
còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy cái kẹo?
Câu 9. (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho
góc
0 0
xOt 65 ;xOy 130
.
a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox Oy không ? Tại sao?
b) So sánh góc
tOy
góc
xOt
?
c) Tia Ot tia phân giác của c xOy không? Vì sao?
Câu 10. (1,0 điểm) Chứng minh rằng:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
2
1
100
1
...
6
1
5
1
4
1
3
1
22222
Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
Họ tên thí sinh..........................................................................SBD:........Phòng thi.............
HƯỚNG DẪN CHẤM THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 6
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
6
(3 điểm)
a)
Ta có:
2 5 1 2 1 5
3 7 3 3 3 7
5 2
1
7 7
1
b)
2 5 14 2 5 2 7 2 2 4
3 7 25 3 7 5 5 3 5 15
. .
.
. .
1
c)
19
12
11
3
.
19
7
11
8
.
19
7
=
19
12
11
3
11
8
19
7
=
19
12
11
11
19
7
=
19
12
1
19
7
=
19
19
1
0,25
0,25
0,25
0,25
7
(1,5 đim)
a)
x+
7
2
=
7
5
7
2
7
5
x
7
3
x
0,75
b)
3x
5
2
=
5
1
1
x
=
5
1
1
5
2
3
5
3
4 x
0,75
8
(2 điểm)
Số kẹo Hạnh đã ăn :
%2524
=
24
.
100
25
= 6 (cái)
Số kẹo còn lại trên đĩa sau khi Hạnh đã ăn : 24-6=18 (cái)
0,5
0,5
0,5
0,5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Số kẹo Lan ăn :
8
9
4
.18
(cái)
Vậy số kẹo còn lại trên đĩa là: 24- (6+8) =10 (cái)
9
(2,5 đim)
a)
b)
- V hình đúng:
y t
O x
* Tia Ot nằm giữa hai tia Ox Oy không ? Tại sao?
Trên nửa mp bờ chứa tia Ox ta có:
0 0
xOt xOy 65 130
Nên tia Ot tia nằm giữa hai tia Ox Oy (1)
* So sánh
tOy
xOt
: Từ (1) suy
ra :
0 0 0
xOt tOy xOy
65 tOy 130 tOy 65
Lại :
xOt
= 65
0
. Vậy
xOt tOy
(2)
0,5
0,5
0,5
0,5
* Tia Ot tia phân giác của góc xOy không ? sao ?
Từ (1) (2) suy ra Ot tia phân giác của góc xOy
10
(1,0 đim)
Ta có:
2222
100
1
...
5
1
4
1
3
1
100.99
1
...
5.4
1
4.3
1
3.2
1
100
1
99
1
5
1
4
1
4
1
3
1
3
1
2
1
2
1
100
1
2
1
0,5
0,5
Tham khảo đề thi học 2 lớp 6:
https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop-6
65
0

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 3 bao gồm đáp án chi tiết. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm 5 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 học kì 2 mới nhất:

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
19 3.038
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm