Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2 Có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 6
Năm học: 2019-2020
Thời gian : 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Tính chất
phân số
Nhận biết được
hai phân s bằng
nhau
Sử dụng tính
chất hai phân số
bằng nhau để tìm
x
Thực hiện
phép biến đổi
để so sánh
tổng phân s
viết theo quy
luật với một
phân số khác
Số câu
Số điểm
1
0.2
1
0.2
1
0.5
2
1.0
2
0.4
3
1.5
Các phép
tính về phân
số, hỗn số, số
thập phân
Thực hiện phép
tính cộng, tr ,
nhân chia phân số
Phối hợp cộng
trừ nhân chia rút
gọn tìm x
Số câu
Số điểm
4
0.8
4
2.0
3
0.6
1
0.5
7
1.4
5
2.5
Các dạng
toán đố
Bài toán thực tế
Số câu
Số điểm
1
1.5
1
1.5
Góc Tia
phân giác
của góc
biết được 2 góc
nhau, phụ
nhau, tia phân
giác của góc
Số câu
Số điểm
4
0.8
1
0.2
2
1.5
5
1.0
2
1.5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đường tròn
Nhận biết được
đường tròn
Số câu
Số điểm
1
0.2
1
0.2
T.số câu
T.số điểm
Tỉ lệ %
10
20
20%
4
2.0
20%
5
1.0
10%
3
2.0
20 %
3
2.0
20%
2
1
10%
15
3.0
30%
12
7.0
70%
ĐỀ KIỂM TRA HỌC K II TOÁN 6
Năm học: 2019-2020
Thời gian : 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
I. Phần Trắc nghiệm (3 điểm) :
Hãy viết vào bài làm của em chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Kết quả của phép nhân
7
5
.
4
3
bằng
A.
28
2
B.
28
15
C.
11
2
D.
20
21
Câu 2: Kết quả rút gọn phân số
10
50
đến tối giản là:
A.
5
25
B.
1
5
C.
1
5
D.
2
10
Câu 3: Viết hỗn số
1
2
4
ra dạng phân số ta được:
A.
9
4
B.
6
4
C.
6
4
D.
9
4
Câu 4: Số nghịch đảo của
3
7
là:
A.
7
3
B.
3
7
C.
3
7
D.
7
3
Câu 5: Kết quả của phép tính
5 3
7 7
A.
8
7
B.
15
49
C.
15
7
D.
8
14
Câu 6: Mẫu số chung của các phân số
3 6 2
; ;
1 2 2 0 5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. 50 B. 30 C. 20 D. 10
Câu 7: So sánh
3
2
2
3
ta được
A.
2 3
3 2
B.
2
3
3
2
C.
2
3
3
2
D.
2
3
3
2
Câu 8: Kết quả của phép tính
3
5
:
1
5
A. 3 B.
3
25
C.
3
25
D. -3
Câu 9: Nếu
a c
b d
thì:
A. ac = bd B. ab = cd C. cb = ca D. ad = bc
Câu 10: Nếu
2
5 10
x
thì x bằng:
A. 1 B. - 1 C. 2 D. -2
Câu 11 : Nếu
xOy yOz xOz
thì :
A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy Oz . B. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox Oz.
C. Tia Oz nằm giữa hai tia Oy Ox . D. Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
Câu 12 : Tia Oz tia phân giác của
xOy
nếu :
A. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox Oy B.
xOz zOy
C.
xOz zOy xOy
xOz zOy
D.
xOy
xOz
2
Câu 13 : Cho hai góc kề , biết góc thứ nhất số đo bằng 60
0
thì góc thứ hai s đo là:
A.30
0
B.120
0
C. 180
0
D. 240
0
Câu 14 : Cho
xOy
= 40
0
ABC
= 50
0
. Hai góc đó là hai góc:
A. phụ nhau B. nhau C. kề nhau D. kề bù
Câu 15 : Hình tròn tập hợp các điểm
A. nằm trên đường tròn . B. nằm trong đường tròn.
C. nằm trên nằm trong đường tròn. D. nằm trong và ngoài đường tròn.
II. Phần tự luận : ( 7 điểm)
Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện phép tính
a)
15 9 11
16 16 16
b)
2 2 2
.( 1,4) 1,6. 1,2.
3 3 3
c)
2 3 2 2 32
3 . 3 .
15 5 15 5 15
Bài 2: (1. 5 điểm ) Tìm x biết:

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2 bao gồm đáp án và ma trận đề thi chi tiết chuẩn theo các mức độ nhận thức trong chương trình Toán học 6. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm 15 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 học kì 2 mới nhất:

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
9 2.685
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Giáp Đăng Hải
  Giáp Đăng Hải

  các câu tự luận còn lại đâu


  Thích Phản hồi 31/07/21
  • Giáp Đăng Hải
   Giáp Đăng Hải

   ???????đề

   Thích Phản hồi 31/07/21
   Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm