Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 12: Phép chia phân số

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 13: Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Câu 1: Tìm:

a. 2/5 của 40

b. 5/6 của 48000 đồng

bài tập toán 6

Câu 2: Có bao nhiêu phút trong

bài tập toán 6

Câu 3: Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ:

a. 3h30 phút b. 2h15ph c. 0h45ph d. 6h12ph

Lời giải:

bài tập toán 6

Câu 4: Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút:

a) 5,25h

b) 10,5h

c) 3,75h

d) 2,1h

e) 4,6h

Lời giải:

bài tập toán 6

Câu 5: Một quả cam nặng 300g. Hỏi 3/4 quả cam nặng bao nhiêu?

Lời giải:

3/4 quả cam cân nặng là:

bài tập toán 6

Câu 6: Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?

Lời giải:

Số táo bạn Hạnh đã ăn là:

bài tập toán 6

Câu 7: Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.

Lời giải:

Số học sinh trung bình của lớp là:

bài tập toán 6

Câu 8: Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 1/4; 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư.

Lời giải:

Cách 1:

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ nhất là:

bài tập toán 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
19
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm