Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Số đo góc

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 3: Số đo góc được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Nửa mặt phẳng

Giải bài tập SBT Toán Hình 6 bài 2: Góc

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Câu 1: Một học sinh làm một mặt đồng hồ như hình 4. Hãy đo để kiểm tra xem đồng hồ đó kẻ đúng hay sai?

Bài tập toán 6

Lời giải:

Đo các góc ta thấy ba góc liền kề không bằng nhau, đồng hồ đó kẻ sai.

Câu 2: Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0o, 60o, 90o, 150o, 180o?

Lời giải:

  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 0o khi 2 kim đó trùng nhau .Lúc đó là 12 giờ.
  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 60o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2 hoặc số 10. Lúc đó là 10 giờ hoặc 2 giờ.
  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 90o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 3 hoặc số 9. Lúc đó là 3 giờ hoặc 9 giờ.
  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 150o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 5 hoặc số 7. Lúc đó là 5 giờ hoặc 7 giờ.
  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 180o khi kim phút chỉ số 12 và kim giờ chỉ số 6. Lúc đó 6 giờ.

Câu 3: Đo các góc CED, CGD, BED, DCE ở hình dưới

Bài tập toán 6

Lời giải

Dùng thước đo góc, chúng ta đo được số đo các góc như sau:

∠(CED) = 45o

∠(CGD) = 25o

∠(BED) = 90o

∠(GCE) = 65o

Câu 4: Đổi thành độ, phút:

15,25o = 15(1/4)o = 15o15’ = 915’

30,5o= …..=…..=…..

60,75o= …..=…..=…..

90,2o= …..=…..=…..

45,15o= …..=…..=…..

Lời giải:

30,5o = 30(1/2)o = 30o30’ = 1830’

60,75o = 60(3/4)o = 60o45’ = 3645’

90,2o = 90(1/5)o = 90o12’ = 5412’

45,15o = 45(3/20)o = 45o9’ = 2709’

Chia sẻ, đánh giá bài viết
17
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm