Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Số học - Đề số 1

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Số học là tài liệu do VnDoc biên soạn bao gồm đề thi và đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán 6 chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1

Bài 1 (2 điểm)

a) Viết các tập hợp sau bằng hai cách:

+ Tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10

+ Tập hợp B gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và không vượt quá 10

b) Điền kí hiệu ∈; ∉ thích hợp vào ô trống:

2 ☐ A3 ☐ B 1 ☐ A1 ☐ B

Bài 2 (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 12.34 + 26.34 + 62.34b) 20 – {12 + [24 – 3.(2 + 5)]}
c) 23.22 – 35:32d) 32.33:(25:24 + 12020.12737)

Bài 3 (2 điểm) Tìm x, biết:

a) 5(x + 12) = 60

b) 12 ⋮ x; 18 ⋮ x 24 ⋮ x và 0 < x ≤ 3

Bài 1:II. Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1
Bài 5 (1 điểm):
Tìm số tự nhiên x sao cho 3x + 8 chia hết cho x + 2.Bài 4 (3 điểm): Số học sinh của một trường THCS khi xếp hàng 6, 7, 8 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường THCS trên, biết rằng số học sinh của trường đó trong khoảng từ 600 đến 800 học sinh.

a) Cách 1:

+ A = {1; 3; 5; 7; 9}

+ B = {3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}

Cách 2:

+ A = {x ∈ N| x = 2k + 1; k ∈ N; 0 < k < 5 }

+ B = {x ∈ N| 2 < x ≤ 10 }

b)

2 ∉ A3 ∈ B 1 ∈ A1 ∉ B

Bài 2:

a) 12.34 + 26.34 + 62.34 = 34.(12 + 26 + 62) = 34.100 = 3400

b) 20 – {12 + [24 – 3.(2 + 5)]} = 20 – {12 + [24 – 3.7]} = 20 – {12 + [24 - 21]}

= 20 – {12 + 3} = 20 – 15 = 5

c) 23.22 – 35:32 = 23+2 – 35-2 = 25 – 33 = 32 – 27 = 5

d) 32.33:(25:24 + 12020.12737) = 32.33.(25-4 + 1) = 32.33.(2 + 1) = 32.33.3 = 32+3+1 = 36 = 729

Bài 3:

a) x = 0

b) x ∈ {1; 2; 3}

Bài 4: Số học sinh của trường THCS đó là 672 học sinh.

Bài 5:

+ Có 3x + 8 = 3(x + 2) + 2

+ Để (3x + 8) ⋮ (x + 2) thì 2 ⋮ x + 2 hay x + 2 ∈ Ư(2) = {1; 2}

+ Với x + 2 = 1 (vô lí)

+ Với x + 2 = 2 thì x = 0 (tm)

Vậy với x = 0 thì 3x + 8 chia hết cho x + 2

--------

Trên đây là đề kiểm tra 45 phút Toán 6 chương 1 Số học, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 lớp 6đề thi cuối học kì 1 lớp 6 do VnDoc sưu tầm và tổng hợp. Qua đó giúp các em học tập tốt chương trình lớp 6.

Đánh giá bài viết
6 3.410
Sắp xếp theo

    Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối

    Xem thêm