Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 - Đề 1 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6

Bài 1. Tìm ƯCLN và BCNN của 15, 35, 50

Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên x chia hết cho cả 2, 3 và 5, biết 300 ≤ x < 400

Bài 3. Tìm chữ số x, y sao cho số \overline {159xy}chia hết cho cả 5 và 9

Bài 4. Tìm chữ số x sao cho số \overline {34x} chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

Bài 5. Số học sinh của trường chưa tới 1000 em. Nếu cho học sinh xếp hàng, mỗi hàng xếp 15, 16 hoặc 18 thì vừa đủ.

Tính số học sinh của trường.

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1. Ta có:

15 = 3.5;

35 = 5.7

50 = 2.52

⇒ ƯCLN (15, 35, 50) = 5 và BCNN(15, 35, 50) = 2.3.52.7 = 1050

Bài 2. Ta có: 2.3.5 = 30

Vậy A = {300, 330, 360, 390}

Bài 3.

\overline {159xy} \; \vdots \;5 \Rightarrow \left[ \matrix{ y = 0 \hfill \cr y = 5 \hfill \cr} \right.

+ Nếu y = 0, ta có:\overline {159x0} . Số này chia hết cho 9 khi (1 + 5 + 9 + x) ⋮ 9

⇒ x = 3

+ Nếu y = 5, ta có: \overline {159x5} . Số này chia hết cho 9 khi (1 + 5 + 9 + x + 5) ⋮ 9

⇒ x = 7

Bài 4.

\overline {34x} \; \vdots\; 3\, \Leftrightarrow (3 + 4 + x)\; \vdots \;3;x \in N,0 \le x \le 9

+ Khi x = 2 thì 342 ⋮ 3 nhưng 342 chia hết cho 9 (không thỏa mãn điều kiện)

+ Khi x = 5 thì 345 ⋮ 3 nhưng 345 không chia hết cho 9 (thỏa mãn điều kiện)

+ Khi x = 8 thì 348 ⋮ 3 nhưng 348 không chia hết cho 9 (thỏa mãn điều kiện)

Bài 5.

Ta có: 15 = 3.5; 16 = 24; 18 = 2.32

⇒ BCNN (15, 16, 18) = 24.32.5 = 720 và 720 < 1000

Vậy số học sinh của trường là 720 em.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 bao gồm 5 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ nội dung các dạng Toán chương 1 lớp 6 về số tự nhiên, tìm ƯCLN và BCNN, bài tập về dấu hiệu chia hết. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... được biên soạn chi tiết cho từng bài học mới nhất, đầy đủ trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 1.931
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6

    Xem thêm