Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 6 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 kì 2

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 6 - Đề số 4 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức ôn tập môn Sinh học lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục…(1)…của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục..(2)…có trong noãn tạo thành một tế bào…(3)…

A. (1): đực; (2): cái; (3): hợp tử

B. (1): cái; (2): đực; (3): noãn

C. (1): cái; (2): đực; (3): hợp tử

D. (1): đực; (2): cái; (3): noãn

Câu 2: Ở thực có hoa, noãn gồm có bao nhiêu nhân?

A. 8 B. 7 C. 6 D. 4

Câu 3: Nấm và tảo khác nhau ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Nấm sống chủ yếu ở dưới nước còn tảo sống chủ yếu ở trên cạn

B. Nấm có cơ thể đơn bào còn tảo có cơ thể đa bào

C. Nấm không chứa diệp lục còn thảo chứa chất diệp lục

D. Nấm có lối sống hoại sinh còn tảo có lối sống kí sinh

Câu 4: Phương pháp nào dưới đây giúp thức ăn hạn chế được ôi thiu? (chú ý câu hỏi có thể có nhiều hơn 1 đáp án đúng)

A. ướp lạnh B. đậy lồng bàn

C. phơi khô D. ướp muối

Câu 5: Nhiệt độ tốt nhất cho sự phát triển của nấm là:

A. 10oC- 15oC B. 20oC - 30oC C. 35oC-40oC D. 25oC-30oC

Câu hỏi tự luận

Câu 1: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh? Trình bày mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh?

Câu 2: Thế nào là hiện tượng nảy mầm của hạt phấn?

Câu 3: So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ

Câu 4: Đây là hình ảnh “một số loại quả”

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 6 - Đề số 4

Dựa vào hình ảnh trên em hãy hoàn thành bảng dưới đây sao cho phù hợp

Các loại quả

Quả khô nẻ

Quả không khô nẻ

Quả mọng

Quả hạch

Hình ảnh số

………

………

…………

…………

Đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: A Câu 5: D

Câu hỏi tự luận

Câu 1:

- Phân biệt giữa thụ phấn và thụ tính

Hiện tượng thụ phấn

Hiện tượng thụ tinh

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

Thụ tinh là hiện tượng noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử

- Mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh: muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, nhưng với điều kiện hạt phấn phải nảy mầm. Như vậy, thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh

Câu 2:

Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

- Sau khi thụ phấn, trên đầu nhụy có rất nhiều hạt phấn. Mỗi hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy trương lên và nảy mầm thành một ống phấn. Tế bào sinhh dục đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn

- Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và vòi nhụy vào trong bầu, khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ông phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn

Câu 3:

Cây rêu Cây dương xỉ Rễ giả; thân không phân nhánh; lá nhỏ; chưa có mạch dẫn Rễ thật, thân hình trụ nằm ngang, lá già có phiến lá xẻ thùy, lá non cuộn tròn ở đầu, có mạch dẫn

Câu 4:

Các loại quả

Quả khô nẻ

Quả không khô nẻ

Quả mọng

Quả hạch

Hình ảnh số

3,6,8,11,13

4,10

1,5,7,12

2,9

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 6 - Đề số 4. Mời các bạn tham khảo thêm các đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 6 khác để ôn thi học kì 1 lớp 6, ôn thi học kì 2 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 22
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Xem thêm