Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 chương 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 2 là tài liệu tham khảo hữu ích bao gồm các bài toán cơ bản kèm với đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 6 giúp các bạn ôn tập hình học 6 chương 2 chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Hình học lớp 6

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Hai góc xOt và tOy là hai góc kề bù. Biết . Số đo của góc là:

A. 76º                        B. 66º                            C. 56º                                   D. 86º

Câu 2: Lúc 3 giờ đúng, kim giờ và kim phút tạo thành góc:

A. 90º                        B. 100º                          C.150º                                  D. 180º

Câu 3: Chọn phương án đúng

A. Góc lớn hơn góc vuông là góc nhọn

B. Góc lớn hơn góc vuông, nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

C. Góc nhỏ hơn góc vuông là góc tù

D. Góc nhỏ hơn góc tù là góc bẹt

Câu 4: Cho đường tròn (A, 6cm) và AM = 8cm. Khi đó điểm M nằm ở:

A. Nằm trên đường tròn                                  B. Nằm trong đường tròn

C. Trùng với điểm A                                         D. Nằm ngoài đường tròn

Câu 5: Điểm M thuộc đường tròn (O, 2cm) thì độ dài OM là:

A. OM = 2cm                  B. OM < 2cm                  C. OM > 2cm             D. Không xác định được

Câu 6: Tia phân giác của một góc là:

A. Tia nằm giữa hai cạnh của góc

B. Tia tạo với hai cạnh của góc hai góc bằng nhau

C. Tia nằm gữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau

D. Tia trùng với một trong hai cạnh của góc

Câu 7: Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia:

A. Song song                   B. Đối nhau                  C. Trùng nhau              D. Cắt nhau

Câu 8: Nếu hai góc và thì hai góc này là hai góc:

A. Phụ nhau                     B. Bù nhau                   C. Đối nhau                 D. Kề bù

II. Phần tự luận

Bài 1: Vẽ tam giác ABC. Vẽ điểm E nằm trong tam giác ABC. Nối EA, EB, EC. Kể tên các tam giác có trong hình vẽ.

Bài 2: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu góc, kể tên các góc đó?

Đề kiểm tra học kì 2 chương 2 Hình học lớp 6 Đề số 2

Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOy} = {50^0};\widehat {xOz} = {100^0}

a, Tính \widehat {yOz}

b, Chứng tỏ rằng Oy là tia phân giác của góc \widehat {xOz}

c, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz không chứa tia Oy, vẽ tia Ot sao cho \widehat {zOt} = {20^0}. Tính số đo của góc xOt

B. Lời giải, đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Hình học lớp 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
CABDADBA

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự vẽ hình

Các tam giác có trong hình là: EAC, EBC, EAB, ABC

Bài 2: Có 6 góc trong hình vẽ, đó là các góc xOy, xOz, xOt, yOz, yOt, zOt

Bài 3: Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOy} < \widehat {xOz}\left( {{{50}^0} < {{100}^0}} \right)nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

\begin{array}{l}
 \Rightarrow \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\\
{50^0} + \widehat {yOz} = {100^0}\\
 \Rightarrow \widehat {yOz} = {100^0} - {50^0} = {50^0}
\end{array}

b, Vì \widehat {xOy} = \widehat {yOz}\left( { = {{50}^0}} \right) và tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên tia Oy là tia phân giác của góc xOz

c, Có Ot và Ox thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Oz nên tia Oz nằm giữa hai tia Ot và Oy

\begin{array}{l}
 \Rightarrow \widehat {tOz} + \widehat {zOx} = \widehat {tOx}\\
{20^0} + {100^0} = \widehat {tOx}\\
 \Rightarrow \widehat {tOx} = {100^0} + {20^0} = {120^0}
\end{array}

--------------------

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2 này. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề kiểm tra 1 tiết toán hình học 6 chương 2 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Chia sẻ, đánh giá bài viết
18
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6

    Xem thêm