Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 chương 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 2 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6 giúp các bạn ôn tập hình học 6 chương 2 chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Hình học lớp 6

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Góc vuông là góc có số đo bằng:

A. 180º                         B. 90º                            C. 30º                          D. 60º

Câu 2: Hai góc có tổng số đo bằng 180º là hai góc:

A. Bù nhau                   B. Kề nhau                   C. Phụ nhau

Câu 3: Hai góc có một cạnh chung, 2 cạnh còn lại là 2 tia đối nhau là hai góc:

A. Kề nhau                   B. Phụ nhau                 C. Kề bù                      D. Bù nhau

Câu 4: Góc có số đo lớn hơn 0º và nhỏ hơn 90º là góc:

A. Góc vuông               B. Góc tù                      C. Góc bẹt                  D. Góc nhọn

Câu 5: Hai góc \widehat {xOy};\widehat {yOz} là hai góc kề bù, biết \widehat {xOy} = {130^0}thì số đo của góc \widehat {yOz} là:

A. 50º                           B. 60º                           C. 30º                           D. 150º

Câu 6: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu \widehat {xOy} < \widehat {xOz} thì

A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz

B. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

C. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

D. Tia Ox và Oy là hai tia đối nhau

Câu 7: Đường tròn (B; 3cm) là đường tròn có đường kính bằng:

A. 3cm                        B. 6cm                        C. 9cm                              D. 12cm

Câu 8: Tam giác ABC là:

A. Hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C thẳng hàng

B. Hình gồm ba đoạn thẳng MN, NP, PM kh ba điểm M, N, P thẳng hàng

C. Hình gồm ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàng

D. Hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng

II. Phần tự luận

Bài 1: Vẽ hình theo diễn đạt sau:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ góc \widehat {xOy} = {70^0};\widehat {xOz} = {120^0}. Vẽ Ot là tia đối của tia Oy. Trong góc \widehat {xOy} lấy điểm A, trong góc \widehat {yOz} lấy điểm B. Nối A với B cắt cắt Oy tại C.

Bài 2: Vẽ hai góc phụ nhau AOB và BOC. Biết số đo góc AOB bằng 800. Tính số đo góc BOC.

Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOy} = {15^0};\widehat {yOz} = {30^0}

a, Tính \widehat {yOz}

b, Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

B. Lời giải, đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Hình học lớp 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
BACDABBD

II. Phần tự luận

Bài 1:

Đề kiểm tra 1 tiết hình học 6 chương 2 đề số 1

Bài 2: Học sinh tự vẽ hình

Vì AOB và BOC là hai góc phụ nhau nên \widehat {AOB} + \widehat {BOC} = {90^0}

Tính được góc \widehat {BOC} = {10^0}

Bài 3: Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOy} < \widehat {xOz}\left( {{{15}^0} < {{30}^0}} \right) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

\begin{array}{l}
 \Rightarrow \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\\
{15^0} + \widehat {yOz} = {30^0}\\
 \Rightarrow \widehat {yOz} = {30^0} - {15^0} = {15^0}
\end{array}

b, Vì \widehat {xOy} = \widehat {yOz}\left( { = {{15}^0}} \right) và tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên tia Oy là tia phân giác của góc xOz

--------------------

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2 này. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề kiểm tra 1 tiết toán hình học 6 chương 2 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
13 4.034
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6

    Xem thêm