Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 - Đề 3 năm 2019 - 2020 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6

Bài 1. Một số tự nhiên a chia cho 3 có dư là 2, chia cho 7 có dư là 6. Tìm số dư của phép chia a cho 21.

Bài 2. Tìm chữ số a, b để cho số \overline {26ab} chia hết cho 2 và 3, chia cho 5 có dư là 1

Bài 3. Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất (khác 0) và x chia hết cho 12, 15 và 18

Bài 4. Tìm hai số tự nhiên (khác 0) a và b, biết ƯCLN(a, b) = 2 và a + b = 10

Bài 5. Tìm ƯCLN và BCNN của 372 và 156

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1. Số a chia cho 3 có dư là 2 nên a + 1 sẽ chia hết cho 3

Số a chia cho 7 có dư là 6 nên a + a sẽ chia hết cho 7

Vậy a + 1 chia hết cho BCNN của 3 và 7, tức là (a + 1) ⋮ 21

⇒ a chia cho 21 có dư là 20

Bài 2.\overline {26ab} chia cho 5 dư 1 nên b = 1 hoặc b = 6

+ Nếu b = 1 thì \overline {26a1} không chia hết cho 2

Vậy còn \overline {26a6}. Số này chia hết cho 3 khi (2 + 6 + a + 6) ⋮ 3, với 0 ≤ a ≤ 9

a∈ N ⇒ a = 1, a = 4, a = 7

Đáp số: a = 1 hoặc a = 4 hoặc a = 7 và b = 1

Bài 3. 12 = 22.3; 15 = 3.4; 18 = 2.32

⇒ BCNN(12, 15, 18) = 22.32.5 = 180

Vậy số nhỏ nhất (khác 0) là bội của 180 là thỏa mãn điều kiện của bài toán.

Bài 4. Đặt a – 2x, b = 2y ⇒ a + b = 2(x + y) = 10 ⇒ x + y = 5

Ta có:

x = 1 ⇒ y = 4. Vậy a = 2, b = 8

x = 4 ⇒ y = 1. Vậy a = 8, b = 2

x = 2 ⇒ y = 3. Vậy a = 4, b = 6

x = 3 ⇒ y = 2. Vậy a = 6, b = 4

Đáp số: (x, y) ∈ {(2, 8); (4, 6); (8, 2); (6, 4)}

Bài 5. 372 = 22.3.31; 156 = 22.3.13

⇒ ƯCLN (372, 156) = 22.3 = 12;

BCNN (372, 156) = 22.3.13.31 = 4836

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 3 bao gồm 5 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ nội dung các dạng Toán chương 1 lớp 6 về số tự nhiên, tìm ƯCLN và BCNN, bài tập về dấu hiệu chia hết. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... được biên soạn chi tiết cho từng bài học mới nhất, đầy đủ trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.477
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6

    Xem thêm