Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 2

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6 - Đề 2 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Hình học - Đề 2

Bài 1. Vẽ ba điểm H, I, K không thẳng hàng. Vẽ hai tia HI và HK. Vẽ tia Ha cắt tia IK tại điểm O sao cho K nằm giữa I và O. Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng HK.

Bài 2. Cho đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia AB lấy điếm M, trên tia đối củùa tia BA lấy điểm N sao cho BN = AM. Chứng tỏ rằng BM = AN.

Bài 3. Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Gọi I là trung điểm của AB.

a) Tính IA, IB.

b) Trên A, B lấy hai điểm C và D sao cho AC=BD=3cm. Tính IC, ID.

c) Hỏi I có là trung điểm của CD không?

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1. Xem hình vẽ

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1

Bài 2.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1

M thuộc tia đối của tia AB nên AM và AB là hai tia đối nhau.

Do đó A nằm giữa hai điểm M và B. Ta có .MB=MA+AB.

Tương tự, ta có B nằm giữa hai điểm N và B nên NA=NB+AB, mà MA=NB=5⇒MB=AN.

Bài 3.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1

a) I là trung điếm của AB nên

IA = IB =\dfrac {{AB} }{ 2} = \dfrac{8 }{ 2} = 4(cm)

b) C, I thuộc AB mà AC<AI(3<4) nên C nằm giữa hai điểm A và I, ta có:

IAC+CI=AI

3+CI=4

CI=4−3=1(cm).

Tương tự ta có D nằm giữa hai điểm B và I và ID = 1 (cm)

c) Vì I là trung điểm của AB nên IA và IB là hai tia đối nhau

C thuộc tia I, D thuộc IB nên IC và ID là hai tia đối nhau

Do đó I nằm giữa hai điểm C và D (1)

Lại có: CI=ID=1(cm) (2)

Từ (1) và (2) ta có I là trung điểm của CD

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 2 bao gồm 3 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ nội dung các dạng Toán chương 1 lớp 6 về điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, đường thẳng đi qua 2 điểm. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... được biên soạn chi tiết cho từng bài học mới nhất, đầy đủ trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.684
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6

Xem thêm