Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 1 - Đề 1

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Chương 1 - Sinh lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6

I. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Mỗi tế bào bao gồm những thành phần nào?

II. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 2 (4 điểm). Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào ô trống

SST

Câu dẫn

1

Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 đến 20 lần.

2

Tế bào thịt lá có hình hạt đậu, tế bào lỗ khí có hình chữ nhật.

3

Tế bào mô phân sinh ngọn có chiều dài khoảng 0,001 - 0,003mm, đường kính 0,001 - 0,003mm.

4

Tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào.

5

Tế bào phân chia ngay từ lúc mới sinh ra.

6

Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

7

Nhờ mô mềm mà cây lớn lên, to ra.

8

Mô nâng đỡ gồm những tế bào có vách dày lên gấp bội, có tác dụng chống đỡ cho các cơ quan và cho cây.

Câu 3 (3 điểm). Hãy tìm từ thích hợp trong các từ sau:

a) bé, b) lớn, c) nhún, d) tế bào để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

1. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng ...

2. Các tế bào con là những ... non, mới hình thành, có kích … Nhờ quá trình trao đổi chất chúng ... dần lên thành những ... trưởng thành.

3. Quá trình phân bào : đầu tiên hình thành 2…, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi ... cũ thành 2 ... con.

Đáp án Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 6 Chương 1

I. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 1 (3 điểm).

Mỗi tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau từ ngoài vào trong gồm:

- Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định, chỉ có ở tế bào thực vật.

- Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.

- Chất tế bào là một chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá). Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.

- Nhân: thường chỉ có một nhân, có cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

- Ngoài ra, tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào.

II. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 2 (4 điểm).

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

Câu 3 (3 điểm).

1

2

3

d

d, a, b, d

c, d, d

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 1 - Đề 1 phần Tế bào thực vật bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 1 - Tế bào thực vật để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học.

Đánh giá bài viết
10 1.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Xem thêm