Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 1

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học lớp 6

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Hình học - Đề 1

Bài 1. Vẽ đường thẳng m. Lấy A, B, C thuộc m và D không thuộc m. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường thẳng đó.

b) Những đường thẳng nào đồng quy (cùng cắt nhau) tại D?

Bài 2. Đoạn thẳng AB có độ dài 12cm; điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Biết rằng CA - CB = 2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng CA và CB.

Bài 3. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 4,5cm, AC = 9cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm I sao cho A là trung điểm của IB. Tính IC.

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6

a) Có 4 đường thẳng phân biệt đó là: m, AD, BD và CD.

b) Các đường thẳng cắt nhau tại D là DA, DB và DC.

Bài 2.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6

Xem hình vẽ : Ta có:

2CB=12–2

2CB=10

⇒CB=5(cm)

Bài 3.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6

a) Hai điểm B, C thuộc tia Ax mà AB<AC(4,5<9) nên B nằm giữa hai điểm A và C, ta có:

AB+BC=AC

4,5+BC=9

BC=9−4,5=4,5(cm)

b) B nằm giữa hai điểm A và C và AB=BC=4,5(cm). Do đó B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

c) A là trung điểm của IB nên IA=AB=4,5(cm).

và AI và AB là hai tia đối nhau. Mặt khác AB, AC, Ax là các tia trùng nhau nên AI và AC là hai tia đối nhau. Do đó A nằm giữa hai điểm I và C.

Ta có: IA+AC=IC hay IC=AB+AC=4,5+9=13,5(cm).

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 1 bao gồm 3 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ nội dung các dạng Toán chương 1 lớp 6 về điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, đường thẳng đi qua 2 điểm. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... được biên soạn chi tiết cho từng bài học mới nhất, đầy đủ trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 2.657
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6

    Xem thêm