Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 8 - Đề 1

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 8 - Đề 1

Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 - Các nhóm thực vật - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rêu có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản như thế nào?

Câu 2 (2,5 điểm). Cây thông - đại diện của ngành Hạt trần có đặc điểm gì?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 3 (3 điểm). Hãy lựa chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời về các đặc điểm phân biệt lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm.

Cột A

(Tên lớp)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Lớp Một lá mầm

2. Lớp Hai lá mầm

2. Lớp Hai lá mầm

a) Phôi có 2 lá mầm.

b) Phôi có 1 lá mầm.

c) Rễ cọc

d) Rễ chùm.

e) Gân lá song song hoặc hình cung.

f) Gân lá hình mạng.

g) Hoa thường có 4 hoặc 5 cánh.

h) Hoa thường có 3 hoặc 6 cánh.

1...

2…

2...

Câu 4 (2 điểm). Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Quyết là một nhóm thực vật khá đông đúc, trong đó có những cây mang các đặc điểm của ...(1)... và của lá (đặc biệt là lá non) như của cây ...(2)... và thường được gọi dưới một tên chung là dương xỉ. Bên cạnh đó, cũng thuộc nhóm Quyết còn có một số cây khác có đặc điểm của lá và túi bào tử khác dương xỉ. Nhiều cây trong nhóm Quyết được dùng làm ...(3)... hoặc thuốc bổ: cây lông cu li, cây rau bợ, dây bòng bong, cây bổ cốt toái...

Đáp án Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 6 Chương 8

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm).

- Cơ quan sinh dưỡng gồm: rễ giả ; thân nhỏ, không phân nhánh ; lá gồm một lớp tế bào, đường gân giữa chỉ là những tế bào xếp xít nhau ; chưa có mạch dẫn trong rễ, thân, lá.

- Cơ quan sinh sản và sự sinh sản: sinh sản bằng bào tử, túi bào tử nằm trên ngọn cây rêu cái. Bào tử được hình thành sau sự thụ tinh giữa 2 tế bào sinh dục đực và cái nằm trong các túi ở ngọn cây rêu đực và cây rêu cái. Bào tử khi thoát ra khỏi túi bào tử sẽ phát triển thành cây rêu mới.

Câu 2 (2,5 điểm).

Thông có những đặc điểm chung sau:

- Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá thật (có mạch dẫn), dạng cây thân gỗ (cây to, cây nhỡ, cây nhỏ). Lá: hình kim.

- Sinh sản và cơ quan sinh sản: Sinh sản bằng hạt. Cơ quan sinh sản là nón. Có 2 loại: nón đực là tập hợp của các vảy (nhị), trên đó mang túi phấn, trong túi phấn chứa các hạt phấn với tế bào sinh dục đực (tinh trùng). Nón cái là tập hợp của các vảy (lá noãn), trên đó mang noãn (lá noãn hở), bên trong noãn có tế bào sinh dục cái (noãn cầu).

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 3 (3 điểm).

1

2

d, e, h, b

c, f, g, a

Câu 4 (2 điểm).

1. túi bào tử

2. dương xỉ

3. thuốc chữa bệnh

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 8 - Đề 1 phần Các nhóm thực vật bao gồm 4 câu hỏi (1 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận) có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 8 - Phần Các nhóm thực vật để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học.

Đánh giá bài viết
3 626
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6

Xem thêm