Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 - Đề 2 năm 2019 - 2020 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6

Bài 1. Tìm x ∈ N, biết (10 – 4x) + 120 : 23 = 1 + 42

Bài 2. Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên x sao cho 257 – 162 ≤ x < 35 : (23 -3)

Bài 3. Tìm các chữ số x, y sao cho \overline {2x39y} chia hết cho cả 2, 5 và 9

Bài 4. Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Sau khi chia đều thành các phần tử thì còn dư 13 quyển vở, 8 bút bi và 2 tập giấy. Tính số phần và mỗi loại có trong một phần.

Bài 5. Tìm ƯCLN và BCNN của 24, 36 và 120

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1. Ta có: (100 – 4x) + 120 : 23 = 1 + 42 ⇒ 10 – 4x + 15 = 17

⇒ 25 – 4x = 17 ⇒ 4x = 25 – 17 ⇒ 4x = 25 – 17

⇒ 4x = 8 ⇒ x = 8 : 4 = 2

Bài 2. Ta có: 257 – 162 ≤ x < 35 : (23 – 3)

⇒ 257 – 256 ≤ x < 35 : 5 ⇒ 1 ≤ x < 7

Vậy A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Bài 3.

\overline {2x39y} \;\vdots\; 5 \Rightarrow \left[ \matrix{ y = 0 \hfill \cr y = 5 \hfill \cr} \right.

\overline {2x39y} \;\vdots\; 5 \Rightarrow y = 0 (vì y = 5 không thỏa mãn)

Ta có: \overline {2x390} \; \vdots \; 9 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ (2 + x + 3 + 9 + 0)\; \vdots \; 9 \hfill \cr 0 \le x \le 9;x \in N \hfill \cr} \right.

Vì vậy ta chọn x = 4.

Kết quả x = 4, y = 0

Bài 4. Ta có: 133 – 13 = 120; 80 – 8 = 72; 170 – 2 = 168

120 = 23.3.5; 72 = 23.32; 168 = 23.3.7

⇒ ƯCLN (120, 72, 168) = 23.3 = 24.

Vì 133 chia cho một số có dư là 13 nên số đó lớn hơn 13, mà 24 > 13

Vậy số phần cần tìm là 24.

Ta có: 120 = 24.5; 72 = 24.3; 168 = 24.7

Mỗi phần có 5 quyển vở, 3 bút bi và 7 tập giấy.

Bài 5. Ta có: 24 = 23.3; 36 = 22.32; 120 = 23.3.5

⇒ ƯCLN (24, 26, 120) = 22.3

BCNN(24, 26, 120) = 23.32.5

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2 bao gồm 5 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ nội dung các dạng Toán chương 1 lớp 6 về số tự nhiên, tìm ƯCLN và BCNN, bài tập về dấu hiệu chia hết. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... được biên soạn chi tiết cho từng bài học mới nhất, đầy đủ trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
30 2.947
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6

    Xem thêm