Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 4

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học lớp 6

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6 - Đề 4 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Hình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Hình học - Đề 4

Bài 1. Cho ba điểm không thẳng hàng A, B, C

a) Vẽ tia AB, vẽ đoạn thẳng AC, vẽ đường thẳng BC.

b) Hãy tìm giao điểm của tia AB và đường thẳng BC.

Bài 2. Cho đường thẳng xy và O thuộc xy. Trên tia Ox lấy điếm A. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho B nằm giữa hai điểm O và C.

a) Kể tên các tia gốc O đối nhau.

b) Kể tên các tia gốc O trùng nhau.

c) Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài 3. Trên tia Ox cho ba điểm A, B, C biết OA=3cm, OB=5cm, OC=7cm.

a) Hỏi trong ba đỉểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Chứng tỏ B là trung điếm của đoạn AC.

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1.

a)

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6

b) Giao điểm của tia AB với đường thẳng BC là B

Bài 2.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6

a) Các tia gốc O đối nhau

Ox và OB; Ox và OC

Ox và Oy; OA và OB

OA và OC; OA và Oy

c) Các tia gốc O trùng nhau

OA và Ox

OB, OC và Oy

c) Trên hìng vẽ có sáu đoạn thẳng, đó là : AO, AB, AC, OB, OC và BC.

Bài 3.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6

a) Trên tia Ox ta có OA<OB<OC(3<5<7) nên A nằm giữa hai điểm O và B; B nằm giữa O và C

⇒ B nằm giữa hai điểm A và C

b) Vì A nằm giữa hai điểm o và B nên

OA + AB = OB

3 + AB = 5

AB = 5 − 3 = 2(cm).

Vì B nằm giữa O và C nên:

OB+BC=OC

5+BC=7

BC=7−5=2 (cm).

Vì B nằm giữa A và C và BA=BC=2(cm).

Do đó B là trung điểm của đoạn AC.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 3 bao gồm 3 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ nội dung các dạng Toán chương 1 lớp 6 về điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, đường thẳng, đường thẳng đi qua 2 điểm... Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... được biên soạn chi tiết cho từng bài học mới nhất, đầy đủ trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.767
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6

    Xem thêm