Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 3 - Đề 2

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 3

Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần thân - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6

I. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Có thể chia thân thành những loại nào?

Câu 2 (3 điểm). Cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non có điểm gì giống nhau? Sự khác nhau về bó mạch của rễ và thân là gì?

Câu 3 (2 điểm). Thân cây to ra là do đâu?

II. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 4 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Thân non gồm những bộ phận nào?

A. Gồm thịt vỏ và ruột.

B. Gồm biểu bì, thịt vỏ và mạch rây.

C. Gồm biểu bì, thịt vó và mạch gỗ.

D. Gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột.

2. Biểu bì của thân non có cấu tạo gồm

A. nhiều lớp tế bào lớn.

B. một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau,

C. một số tế bào chứa chất diệp lục.

D. những tế bào có vách hoá gỗ dày.

3. Vỏ của thân non có chức năng gì ?

A. Vỏ chứa chất dự trữ.

B. Bảo vệ các bộ phận bên trong,

C. Tham gia quang hợp.

D. Cả A, B và C.

4. Trụ giữa của thân non gồm những bộ phận nào?

A. Gồm thịt vỏ, mạch rây.

B. Gồm thịt vỏ và ruột.

C. Gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột.

D. Gồm vỏ và mạch gỗ.

Đáp án Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 6 Chương 3

I. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm).

Tùy theo vị trí của thân trên mặt đất mà chia thân làm 3 loại:

- Thân đứng có 3 dạng:

+ Thân gỗ: cứng, cao, có phân cành (bưởi, ổi, cao su, bạch đàn, lim...).

+ Thân cột: cứng, cao, không cành (dừa, cau...).

+ Thân cỏ: mềm, yếu, thấp (đậu, rau cải, lúa, ngô, cỏ...).

- Thân leo: leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn (mồng tơi, bìm bìm, đậu ván,...), bằng tua cuốn (bầu, bí, mướp, đậu Hà Lan, chanh leo...)

- Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất (rau má, dưa hấu, dâu tây, chua me đất, rau muống...).

Câu 2 (3 điểm).

- Những điểm giống nhau giữa cấu tạo trong của rễ và thân.

+ Có cấu tạo từ các tế bào.

+ Gồm các bộ phận: vỏ (biểu bì, thịt vỏ), trụ giữa (bó mạch, ruột).

- Những điểm khác nhau:

+ Biểu bì có lông hút (miền hút của rễ).

+ Rễ: Bó mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ.

+ Thân: một vòng bó mạch (mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài).

Câu 3 (2 điểm).

Thân cây to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ:

- Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp tế bào vỏ và phía trong một lớp thịt vỏ.

- Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ.

II. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 4 (2 điểm).

1

2

3

4

D

B

D

C

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 3 - Đề 2 phần Thân bao gồm 3 câu hỏi (3 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận) có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 3 - Phần thân để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học.

Đánh giá bài viết
1 316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Xem thêm