Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 1 - Đề 2

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6

I. Phần tự luân (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào?

Câu 2 (2 điểm). Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào?

Câu 3 (3 điểm). Mô là gì? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 4 (3 điểm). Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau:

Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất ...(1)... Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau: vách tế bào, màng sinh chất, ...(2)..., nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như: không bào, lục lạp... Mô là nhóm ...(3)... có hình dạng, cấu tạo ...(4)..., cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như: mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

Đáp án Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 6 Chương 1

I. Phần tự luân (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào?

Câu 2 (2 điểm). Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào?

Câu 3 (3 điểm). Mô là gì? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 4 (3 điểm). Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau:

Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất ...(1)... Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau: vách tế bào, màng sinh chất, ...(2)..., nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như: không bào, lục lạp... Mô là nhóm ...(3)... có hình dạng, cấu tạo ...(4)..., cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như: mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 1 - Đề 2 phần Tế bào thực vật bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 1 - Tế bào thực vật để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học.

Đánh giá bài viết
2 678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 6 Xem thêm