Bài ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn (Tuần từ 16/3 - 22/3)

Bài ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán

Bài ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn (Tuần từ 16/3 - 22/3) hệ thống lại các kiến thức Toán lớp 6 học kì 1 và nửa đầu kì 2 cho các em học sinh tham khảo luyện giải Toán, các thầy cô hướng dẫn các em ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh Corona.

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 6

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

BÀI TẬP ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 6

Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

MÔN: Toán

I. SỐ HỌC

Bài 1: Tính hợp lý (nếu có thể)

a) -7264 + (1543 + 7264)

d) -382 - [1925 + (-382)] - [(3210 - 697) + (-3210 + 597)]

b) 5 - (2997 - 2005) +1997

d) -382 - [1925 + (-382)] - [(3210 - 697) + (-3210 + 597)]

c) -68725 - (357 - 48725) + 300

f) [(-4625 -164) -(-4625 -164)] - [(1907 - 2134) -1907]

Bài 2: Tính nhanh

a) A = -1+ 5 - 9 +13 -... - 81+ 85

b) B = 8 -10 +12 -14 + ... + 500 - 502

c) C = 3 +10 -17 - 24 + ... - 556 + 563 + 570 - 577 - 584

d) D = 1+ 2 – 3 – 4 +... + 251+ 252 – 253 - 254

Bài 3: Thu gọn các tổng sau

a) A =1+ 4 + 42 + 43 +... + 42019 + 42020

b) B =1-3 + 32 - 33 +... - 32019 + 32020

c) C =1+53 + 55 + 57 +... + 597 + 599

d) D =62 -64 + 66 -... + 698 - 6100

Bài 4: Tìm số nguyên x, biết

a) 51- (-12 + 3x) = 27

b) ( x + 3)(2 - x2 ) = 0

c) 1-(2x - 5)2 = -8

d) (1- 3x)3 - 2 = -10

e) (│x│ + 2)(6 - 2x) = 0

g) (2x +1)(49 - x2 ) = 0

Bài 5: Tìm các số nguyên x, y sao cho

a) ( x - 3)2 + ( y - 7)2 = 0

b) (4 - x)4 + │y -15│ = 0

c) ( y + 2)2 + │x + 6│ ≤ 0

d) (3x - 5)2 + │x + y │≤ 2

e) 2( x + 3)2 + │y -1│ = 8

g) ( x + 2)2 + 2.(3y -1)2 = 57

II. HÌNH HỌC

Bài 6: Vẽ hình theo trình tự sau:

a. Vẽ hai góc xOy yOz kề bù với = 135o.

b. Vẽ tia Om nằm bên trong góc xOy và tia On nằm bên trong góc yOz sao cho mOn là góc vuông.

c. Vẽ tia Om’ là tia đối của tia Om, tia On’ là tia đối của tia

d. So sánh số đo các góc mOn, nOm ', m 'On ', n 'Om ?

Bài 7: Cho góc xOy = 45o . Trên nửa mặt phẳng bờ Ox không chứa tia Oy vẽ góc xOz = 70o .

a. Trong ba tia Ox,Oy,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vìsao?

b. Tính số đo gócyOz.

c. Vẽ Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo góc xOt.

Trong ba tia Ox,Oy,Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vìsao?

Bài 8: Vẽ n tia chung gốc, chúng tạo thành 28 góc. Tính n?

Bài tập ôn ở nhà lớp 6 trong thời gian nghỉ Corona

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
11 515
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm