Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán trong thời gian nghỉ dịch Corona

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ ÔN TẬP LỚP 6 - NGHỈ DỊCH BỆNH
TOÁN LỚP 6
ĐỀ ÔN TẬP 1
Câu 1 Cho dãy số: 1; 5; 9; 13; ....
a) Nêu quy luật của dãy số trên.
b) Viết tập hợp B gồm các phần tử 8 số hạng đầu của dãy số trên.
Câu 2 . Tính giá trị của biểu thức:
a)
3 2
3.2 18 :3
b) 45 . 76 + 24 . 175 24 . 130
c) 2461
216 184 : 8 .9
Câu 3 . Tìm số tự nhiên x, biết:
a) (x + 20) 120 = 40 b) 51 + (26 3x) : 5 = 55 c)
2 15 17
x
Câu 4 . Cho a =2 b a + 4b = 42. Tìm số tự nhiên a b.
Câu 5: Tìm hai số tự nhiên x y biết x>y ; thương của x y bằng 11 ; hiệu của chúng bằng
400
Câu 6: Bạn Nam đánh số trang của một cuốn ch bằng các con số tự nhiên từ 1 đến 265 .hỏi
bạn nam phải viết tất c bao nhiêu chữ số?
Câu 7: Để tính số trang của một cuốn sách bạn Viết phải viết 282 chữ số. hỏi cuốn ch đó
bao nhiêu trang.
Câu 8:Tìm số hai chữ số,biế rằng nếu viêt chữ số 0 xen giữa hai chữ của số đó thì được số
ba chữ số gấp 9 lần s hai chữ số ban đầu.
Câu 9: Cho 1 bảng vuông gồm 9 ô vuông như hình vẽ.
hãy điền vào các ô của bảng các số tự nhiên t 1 đến 10
Câu 10: Tính
a. A = 100 + 98 + 96 + ….+ 2 - 97 95 - …- 1 ;
b. 53.39 +47.39 53.21 47.21.
Câu 11: Tìm x biết:
a) x : [( 1800+600) : 30] = 560 : (315 - 35);
b) [ (250 25) : 15] : x = (450 - 60): 130.
Câu 12: Một phếp chia thương 6 3 .tổng của số bị chia ,s chia số 195.tìm
số bị chia số chia.
4
10
2
8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN TẬP 2
Bài 1: Tính hợp
1/ (-37) + 14 + 26 + 37
2/ (-24) + 6 + 10 + 24
3/ 15 + 23 + (-25) + (-23)
4/ 60 + 33 + (-50) + (-33)
Bài 2: Bỏ ngoặc rồi tính
1/ -7264 + (1543 + 7264)
2/ (144 97) 144
3/ (-145) (18 145)
4/ 111 + (-11 + 27)
Bài 3: Tính tổng các số nguyên x biết:
1/ -20 < x < 21
2/ -18 x 17
Bài 4: Tính giá trị của biểu thức
1/ x + 8 x 22 với x = 2010
2/ - x a + 12 + a với x = - 98 ; a = 99
Bài 5. Cho điểm O nằm giữa hai điểm A B , điểm I nằm giữa hai điểm O B .giải
thích tai sao
a) O nằm giữa Avà I ?
b) I nằm giữa A B ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN TẬP 3
Câu 1. Bỏ ngoặc rồi tính
1.(27 + 514) (486 73)
2. (36 + 79) + (145 79 36)
3. 10 [12 (- 9 - 1)]
Câu 2. Tìm x
1/ -16 + 23 + x = - 16
2/ 2x 35 = 15
Câu 3. Tính hợp
1/ 35. 18 5. 7. 28
2/ 45 5. (12 + 9)
3/ 24. (16 5) 16. (24 - 5)
Câu 4. So sánh
1/ (-99). 98 . (-97) với 0
2/ (-5)(-4)(-3)(-2)(-1) với 0
Câu 5. Trên đường thẳng xy cho 4 điểm A,B,C,D sao cho Bvà C nằm khác phía đối với
A ; D nằm giữa A C. Tia BA trùng với các tia nào ? đối với các tia nào ? nhận xét
về tia đối của tia DA DB

Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán

Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán trong thời gian nghỉ dịch hệ thống lại các kiến thức Toán lớp 6 học kì 1 và nửa đầu kì 2 cho các em học sinh tham khảo luyện giải Toán, các thầy cô hướng dẫn các em ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh Corona.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 6 - Số 1

Câu 1. Cho dãy số: 1; 5; 9; 13; ....

a) Nêu quy luật của dãy số trên.

b) Viết tập hợp B gồm các phần tử là 8 số hạng đầu của dãy số trên.

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 3.23 - 18 : 32

b) 45 . 76 + 24 . 175 – 24 . 130

c) 2461 – {(216 + 184) : 8} .9

Câu 3. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x + 20) – 120 = 40

b) 51 + (26 – 3x) : 5 = 55

c) 2x - 15 = 17

Câu 4. Cho a =2 b và a + 4b = 42. Tìm số tự nhiên a và b.

Câu 5: Tìm hai số tự nhiên x và y biết x > y ; thương của x và y bằng 11; hiệu của chúng bằng 400.

Câu 6: Bạn Nam đánh số trang của một cuốn sách bằng các con số tự nhiên từ 1 đến 265 .hỏi bạn nam phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Câu 7: Để tính số trang của một cuốn sách bạn Viết phải viết 282 chữ số. hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang.

Câu 8: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viêt chữ số 0 xen giữa hai chữ của số đó thì được số có ba chữ số gấp 9 lần số có hai chữ số ban đầu.

Câu 9: Cho 1 bảng vuông gồm 9 ô vuông như hình vẽ.

4

10

2

8

Hãy điền vào các ô của bảng các số tự nhiên từ 1 đến 10

Câu 10: Tính

a. A = 100 + 98 + 96 + ….+ 2 - 97 – 95 - …- 1 ;

b. 53.39 +47.39 – 53.21 – 47.21.

Câu 11: Tìm x biết:

a) x : [( 1800+600) : 30] = 560 : (315 - 35);

b) [(250 – 25) : 15] : x = (450 - 60): 130.

Câu 12: Một phếp chia có thương là 6 dư 3, tổng của số bị chia, số chia và số dư là 195 tìm số bị chia và số chia.

Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 6 - Số 2

Bài 1: Tính hợp lí

(-37) + 14 + 26 + 37

(-24) + 6 + 10 + 24

15 + 23 + (-25) + (-23)

60 + 33 + (-50) + (-33)

Bài 2: Bỏ ngoặc rồi tính

-7264 + (1543 + 7264)

(144 – 97) – 144

(-145) – (18 – 145)

111 + (-11 + 27)

Bài 3: Tính tổng các số nguyên x biết:

-20 < x < 21

-18 ≤ x ≤ 17

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

x + 8 – x – 22 với x = 2010

- x – a + 12 + a với x = - 98 ; a = 99

Bài 5. Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B , điểm I nằm giữa hai điểm O và B .giải thích tai sao

a) O nằm giữa A và I?

b) I nằm giữa A và B?

Bài tập ôn ở nhà lớp 6 trong thời gian nghỉ Corona

Để chuẩn bị cho bài viết thư UPU lần 49, các em tham khảo các đề tài phong phú đa dạng và dàn ý chi tiết viết thư upu lần 49 cho học sinh lớp 6 trên VnDoc.com. Tiêu biểu là các đề tài mới nhất về dịch bệnh corona: Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Thông điệp gửi người lớn về dịch bệnh do Virus Corona

Đánh giá bài viết
56 6.294
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • phan nhat anh
    phan nhat anh

    bài gì mà dễ ợt


    Thích Phản hồi 15:28 19/08
    Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm