Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề ôn thi học 2 lớp 6 môn Toán
KIỂM TRA HỌC KỲ 2 ĐỀ 1
Bài 1 : Thực hiện các phép tính :
a/ 5.( –12) + 16.( –2) 56:( –8)
b/
14 5 4 5 40 : 5  
c/
1 4 2
20 :
2 5 5
d/
136 5 1 136 15 4
: :
7 7 3 7 7 3
Bài 2 : Tìm x biết :
a/
13 4 2
15 3 5
x
b/
9 5 3
3 : 2
2 3 5
x
c/
2
80% 286
3
x x
Bài 3 :
a/ Tìm x
Z biết :
b/ Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc
1
2
tổng số trang sách của ngày thứ hai ngày thứ ba. Ngày thứ hai đọc
số trang sách bằng
10
9
số trang đọc được ngày thứ nhất. Ngày thứ ba
đọc nốt 80 trang. Tìm xem cuốn sách bao nhiêu trang?
Bài 4 : Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Vẽ tia Oz, Ot trên cùng
một nửa mặt phẳng bờ xy sao cho
xOz
= 60
0
,
xOt
= 140
0
.
a/ Trong 3 tia Ox, Oz, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? sao?
Tinh số đo
zOt
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
b/ Vẽ tia Om thuộc nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz sao cho
xOm
= 100
0
. Chứng tỏ rằng Ot tia phân giác của
yOm
KIỂM TRA HỌC KỲ 2 ĐỀ 2
Bài 1 (3đ) : Thực hiện phép nh :
a/
15 2 1
10 9 4
b/
2 6 8 7
:
3 35 5 3
c/
1 3
3,5 0,25 3 :
2 2
d/
5 4 5 9 13
9 13 9 13 9
Bài 2 (3đ) : TÌm x biết :
a/
11 18
15 5
x
b/
c/
2
1 18 27
5 25 25
x
Bài 3 (2đ) :
Lớp 6A 40 học sinh xếp loại học lực học kỳ một bao gồm ba loại:
giỏi, khá trung nh. Số học sinh giỏi chiếm
1
5
số học sinh c lớp,
số học sinh trung bình bằng
3
8
số học sinh còn lại (gồm học sinh trung
bình khá)
a/ Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A?
b/ Cuối năm xếp loại học lực của lớp 6A cũng gồm ba loại giỏi, khá,
trung bình. Biết tỉ số phần trăm giữa tổng số học sinh giỏi trung
bình so với học sinh khá 60%. Tính tỉ số phần trăm giữa học sinh khá
so với cả lớp? Số học sinh khá cuối năm tăng hay giảm bao nhiêu
phần trăm so với số học sinh khá học kỳ một?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bài 4 (2đ) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia
Oy Oz sao cho
0
80xOy
,
0
30xOz
. Vẽ tia Ot là tia dối của tia
Oz.
a/ Tính số đo
yOz
yOt
.
b/ V tia Om tia phân giác của
yOz
, tia On tia phân giác của
yOt
. Chứng tỏ
mOn
góc vuông.
KIỂM TRA HỌC KỲ 2 ĐỀ 3
Bài1 (3đ) : Thực hiện phép tính :
a/
7 6 5
12 24 6
b/
1 5 3 7
:
4 6 4 3
c/
3 7 7 5 17
:
2 10 12 6 30
d/
5 1 5 5
35% 1 0,2
8 20 8 8
Bài2 (2,5đ) : TÌm x biết :
a/
7 4 2
15 3 5
x
b/
c/
2 18
2 2
x
x
Bài3 (2đ) :
Tổng kết học kỳ một, ba lớp 6A, 6B, 6C 42 em đạt hs giỏi. Số hs
giỏi lớp 6A bằng
2
7
tổng số hs giỏi của ba lớp. Số hs lớp 6B bằng
125% số hs giỏi lớp 6A.
a/ Tính số hs giỏi mỗi lớp ?

Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 bao gồm 5 đề thi cho các em học sinh ôn luyện, củng cố các dạng kiến thức cả Số học và Hình học lớp 6 trong chương trình học lớp 6. Mời các em tải về ôn tập.

Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán là các dạng bài tập tự luyện bao gồm kiến thức trọng tâm. Qua đó, tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối học kì 2 lớp 6 sắp tới.

Đề ôn tập Toán lớp 6 học kì 2

Đánh giá bài viết
24 3.239
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức

    Xem thêm